8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 11. 2019

Sociálna politika zamestnávateľa alebo, ľudovo povedané, benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, sú stále aktuálnou témou. Ide o finančné alebo nefinančné zvýhodnenia. Na niektoré majú zamestnanci zo zákona nárok, iné závisia od rozhodnutia zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bol zavedený jednou z noviel Zákonníka práce schválených v roku 2019, a to zákonom č. 319/2019 Z. z. Aby príspevok mohol byť poskytnutý a daňovo zvýhodnený, musia byť splnené určené podmienky.

Dátum publikácie: 14. 5. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2019

S účinnosťou od 1. marca 2019 sa novelizáciou zákona o dani z príjmov zmenili podmienky pre uplatňovanie oslobodenia od dane z príjmov pri poskytovaní peňažného plnenia za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. platu, a pri príležitosti obdobia vianočných sviatkov, teda 14. platu.

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávatelia sa rôznymi benefitmi snažia o spokojnosť zamestnancov, posilniť stabilitu a vernosť svojich zamestnancov, motivovať ich k lepšej výkonnosti a zvyšovať si tak nielen celkovú výkonnosť spoločnosti, ale tvoriť aj dobré meno spoločnosti a zvyšovať atraktivitu a záujem pri získavaní kvalifikovaných zamestnancov.

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 4. 2018

V predmetnom článku sa budeme venovať stále aktuálnej téme podnikovej sociálnej politiky, najmä otázke štruktúry zamestnaneckých benefitov, zdrojom financií pre poskytovanie týchto benefitov a zároveň i daňovým súvislostiam; tipy pre zamestnávateľov, ako rozšíriť ich benefitný systém, doplniť kolektívnu zmluvu zamestnávateľa či samotné interné normy.

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Aké daňové súvislosti vyplývajú pre zamestnávateľa pri poskytnutí zamestnaneckých benefitov? Čo patrí medzi peňažné a nepeňažné benefity?

Dátum publikácie: 7. 2. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 2. 2018

Skončenie pracovného pomeru upravuje Zákonník práce. Možno ho uskutočniť vzájomnou dohodou zamestnávateľa a zamestnanca alebo jednostranným úkonom z vôle jednej zo strán.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD., JUDr. Milan Husťák
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spokojnosť zamestnancov odráža záujem zamestnávateľa o zamestnancov, o prostredie, v ktorom pracujú, o podmienky, v akých vykonávajú svoju prácu, aj o ich potreby a očakávania, ktoré chcú uspokojovať. Starostlivosť o zamestnancov sa prejaví v pozitívnom postoji zamestnancov k práci a k zamestnávateľovi. Samotná spokojnosť zamestnancov ešte neznamená automatické zvyšovanie pracovného výkonu, preto je cieľom starať sa o zamestnancov tak, aby boli spokojní a zároveň motivovaní k práci.

Partner