35 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 9. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa zaplatila pobyt popredu cez internet cez portál Hotels.com, za čo jej následne vystavil doklad o zaplatení na sumu 362 € (obsahuje informáciu o spôsobe platby, zaplatenej sume, čísla karty...), avšak hneď prvý deň pobytu jej konkrétny hotel vystavil faktúru na sumu 307,70 €. Rozdiel týchto súm si účtuje už spomenutý portál, ale nie je o tom žiadny doklad. Navyše k tomu hotel vystavil aj potvrdenie na jej meno, kde sú len dátumy ubytovania, pečiatka, podpis.  Čo robiť v takomto prípade?

Dátum publikácie: 2. 8. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklady k príspevku na rekreáciu, a to doklady o zaplatení pobytu s potrebnými náležitosťami, kde súčasťou dokladov bol aj doklad o zaplatení jedla mimo ubytovacieho zariadenia. Môže zamestnávateľ uznať aj tento doklad?

Dátum publikácie: 1. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ má 37,5 hod. týždenný pracovný čas. Zamestnankyňa, ktorá pracuje na skrátený úväzok 30 hod. týždenne, požiadala o poskytnutie príspevku na rekreáciu. Ako postupovať v tomto prípade?

Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nezisková organizácia každoročne organizuje letné tábory. Rodičia zaplatia tento pobyt neziskovej organizácii, ktorá to potvrdí vystavením príjmového pokladničného dokladu vystaveného na meno rodiča a tiež potvrdenie o účasti na letnom tábore. Po uskutočnení tábora ubytovacie zariadenie vystaví faktúru pre neziskovú organizáciu, kde bude uvedený počet detí a počet nocí. Aké doklady by mal zamestnanec predložiť zamestnávateľovi, aby mu vznikol nárok na príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 30. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Možno ako oprávnené náklady zamestnanca na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu uznať aj miestnu daň a výdavky na konzumáciu v bare a minibare ubytovacieho zariadenia, ak sú súčasťou daňového dokladu?

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má obec právo poskytovať z prostriedkov na reprezentácie aj vecné dary zamestnancom pri životných jubileách a pracovných jubileách, ak to nemá definované v kolektívnej zmluve?

Dátum publikácie: 4. 9. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť umožnila zamestnancom inštalovať si zdarma balík Microsoft Office 365 Pro Plus na súkromnom počítači alebo počítačoch. Je to limitované a zamestnanec môže mať max. 5 balíkov, vrátane tých, ktoré využíva v práci. Je to riadené globálne a spoločnosť nemá informáciu o tom, v akej hodnote je tento balík. Je to z pohľadu dane z príjmov považované za benefit pre zamestnancov a je to pre nich zdaniteľný príjem? Ak je to zdaniteľný príjem, v akej hodnote ho treba zdaniť? Ak by mal zamestnanec viac balíkov na súkromných počítačoch, potom by sa každý balík musel zdaniť samostatne?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec dostal od svojho zamestnávateľa finančný dar vo výške 200 €. Zamestnávateľ na potvrdení uviedol, že tento finančný dar podlieha dani z príjmov v zmysle § 5 zákona. Bude tento finančný dar zahrnutý medzi ostatné príjmy, ale bude oslobodený od dane, keďže jeho hodnota je nižšia ako 350 €?

Druhý zamestnanec dostal od Orange Slovensko, a. s. voucher k platobnej karte UniCredit v hodnote 429,50 €. Príjem z tejto výhry nad 350 € sa zahŕňa do ostatných príjmov podľa § 8?

Dátum publikácie: 30. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnávateľ vyhlásil súťaž pre zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce. Štatút súťaže – trvanie a vyhodnotenie súťaže: súťaž celoročná, t. j. vyhlásená na 12 mesiacov, súťaž sa vyhodnocuje mesačne. Cena do súťaže je kredit na palivovej karte – karty na opakovateľné dobíjanie kreditu 50 eur. Prvý mesiac výherca dostane kartu s kreditom 50 eur a druhý mesiac, ak mu vznikne nárok na ďalších 50 eur, tak sa mu karta dobije znova. Už sa mu neposiela ďalšia karta. Ako sa posudzuje takáto výhra z hľadiska dane z príjmov fyzickej osoby a z pohľadu posúdenia daňovej uznateľnosti nákladov právnickej osoby?

Dátum publikácie: 24. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť sa rozhodla dať zamestnancom bezplatne mobily, ktoré už boli odpísané. Spoločnosť zamestnancom zdaní nepeňažný príjem v sume trhovej ceny mobilov. Ide v tomto prípade o dodanie tovaru za protihodnotu? Má spoločnosť povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty?

Partner