1 výsledok

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD., JUDr. Milan Husťák
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spokojnosť zamestnancov odráža záujem zamestnávateľa o zamestnancov, o prostredie, v ktorom pracujú, o podmienky, v akých vykonávajú svoju prácu, aj o ich potreby a očakávania, ktoré chcú uspokojovať. Starostlivosť o zamestnancov sa prejaví v pozitívnom postoji zamestnancov k práci a k zamestnávateľovi. V závislosti od zámeru prieskumu spokojnosti a motivácie zamestnancov je prieskum zameraný, je potrebné vybrať faktory, ktoré motivujú k výkonu a ktoré prispievajú k spokojnosti, resp. spôsobujú nespokojnosť.

Partner