112 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je možné dávať do výplaty zamestnanca aj položky, ktoré nepodliehajú dani a ani odvodom? O aké položky ide? Môže to byť napríklad príspevok na bývanie, využívanie vlastného náradia, mobilného telefónu, notebooku?

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako sa postupuje v prípade, ak zamestnanec používa na súkromné účely firemné vozidlo, ale od 15. 9. 2020 je vozidlo v oprave a on používa náhradné vozidlo zo servisu?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Otázka sa týka účtovania nájmu vozidiel a PHL na súkromné účely (využívanie automobilu na súkromné účely). Spoločnosť zaúčtuje došlú faktúru za nájom zápisom 518/343 a PHL zápisom 501/343. Je správne, keď spoločnosť účtuje 80 % z faktúry ako náklad firmy a 20 % je pripočítateľná položka? Zo sumy faktúry 20 % pre súkromné účely odvedie DPH na výstupe?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa je od júla 2020 na materskej dovolenke. Spĺňa podmienku 14. platu. 13. plat mala vyplatený a je zamestnaná viac ako 48 mesiacov. Ako jej vypočítať výšku 14. platu?

Jej hrubá mzda je 1 080 eur, odmeňovaná je mesačnou mzdou a pracovný čas má v dĺžke 35 hodín.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ z prostriedkov sociálneho fondu v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom darčekové poukážky vydávané podnikateľským subjektom poskytujúcim darčekové poukážky. Môže zamestnávateľ ako alternatívu tohto poskytovania využiť prostriedky sociálneho fondu aj na nákup tovarov a služieb ponúkaných priamo zamestnávateľom?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2011

Zamestnávateľ chce zaviesť benefit pre zamestnancov, ktorí čerpajú rodičovskú dovolenku. Počas tejto doby im bude vyplácať finančný príspevok. Bude mať pravidelné vyplácanie benefitu počas rodičovskej dovolenky vplyv na nárok na rodičovský príspevok?

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nepeňažný benefit - ubytovanie podľa § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ktorý je oslobodený od dane do 100 eur, je tiež oslobodený aj od odvodov do SP a ZP? Ak áno, podľa ktorých ustanovení zákonov?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnankyňa má v užívaní služobný byt. Nájom hradí firma, túto čiastku zamestnankyni zdaňuje mesačne ako nepeňažný príjem. Zamestnankyni sa byt menil, a to ešte k 1. 1. 2019, v novom byte je vyšší nájom o 400 €. Zamestnávateľ však naďalej zdaňoval pôvodnú sumu. Tejto zamestnankyni vykonal aj ročné zúčtovanie dane 2019 a tiež podal Hlásenie za rok 2019. Ako dať túto situáciu ohľadom dane a poistného do poriadku, aby bolo všetko v súlade so zákonom?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Aká mzda je základom na tvorbu sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 24. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má zahraničných manažérov, ktorí majú lokálne pracovné zmluvy. Materská spoločnosť v Amerike im platí komerčné (zdravotné) poistenie a následne ho refakturuje zamestnávateľovi. Má dať zamestnávateľ uvedené poistenie ako nepeňažný príjem zamestnanca? Je uvedené poistenie daňový výdavok zamestnávateľa? Faktúra je v dolároch. Aké je pravidlo rátania kurzu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.