13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 11S/74/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Najvyšší súd v danej veci konštatoval, že ,,zamestnanec, ktorý sa domáha na súde určenia, že rozviazanie pracovného pomeru je neplatné, môže v žalobe zároveň (súčasne) uplatniť...

Spisová značka: 9So/81/2017
R číslo: 60/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 12. 2019

Náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku, na ktorú má nárok zamestnanec, ktorý okamžite zrušil pracovný pomer (§ 54 ods. 3 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce), nie je príjmom...

Spisová značka: 8Cdo/89/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2019

Podľa § 61 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť...

Spisová značka: 9So/187/2015
R číslo: 32/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2018

I. Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k...

Spisová značka: 7CoPr/5/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Žalovaný jediný dôvod, pre ktorý neprideľoval žalobcovi prácu videl práve v tom, že bol presvedčený o netrvaní pracovného pomeru žalobcu u neho v čase, za ktorý si uplatňuje...

Spisová značka: 21 Cdo 3092/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2018

O sústavné menej závažné porušovanie pracovných povinností ide vtedy, ak sa zamestnanec dopustil najmenej troch menej závažných porušení pracovných povinností, ktoré nedosahujú...

Spisová značka: 21 Cdo 3976/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2016

Ak zamestnávateľ bez vecných dôvodov zamestnancovi stanoví, že s ním dohodne odmenu za prácu, ktorá je v porovnaní s ostatnými zamestnancami vykonávajúcimi...

Spisová značka: C-309/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 28. 11. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 11. 2013
Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich...
Spisová značka: 2Cdo/81/2010
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2012
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Pre splnenie účelu právnej fikcie skončenia pracovného pomeru dohodou, ktorým je dosiahnutie právnej istoty, že pracovný pomer takto skutočne skončil a že zamestnancovi potom...

Spisová značka: 9So/1/2011
R číslo: 33/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2011
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2018

Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorá bola vyplácaná k 31. decembru 2003 a považuje sa za úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o...

Partner