8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 9So/187/2015
R číslo: 32/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2018

I. Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k...

Spisová značka: 21 Cdo 3976/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2016

Ak zamestnávateľ bez vecných dôvodov zamestnancovi stanoví, že s ním dohodne odmenu za prácu, ktorá je v porovnaní s ostatnými zamestnancami vykonávajúcimi...

Spisová značka: C-309/12
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 28. 11. 2013
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 11. 2013
Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, vzťahujúcich sa na ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich...
Spisová značka: 6 Cdo 246/2010
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2012
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 4. 2012
K omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru dochádza preto u jednotlivých náhrad miezd spravidla za ten ktorý mesiac...
Spisová značka: 9So/1/2011
R číslo: 33/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2011
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 7. 2018

Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorá bola vyplácaná k 31. decembru 2003 a považuje sa za úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o...

Spisová značka: 9 Sžso 8/2009
R číslo: 109/2011
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 2. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 2. 2010
Poznámka pod čiarou nemá normatívny charakter a slúži len na spresnenie výkladu ustanovenia zákona.
Ak zákonné ustanovenie upravuje započítanie náhrady za pohotovosť do...
Spisová značka: 6 Cz 12/1985
R číslo: 10/1987
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČSR
Dátum rozhodnutia: 2. 3. 1985
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 3. 1985
Nároky pracovníků, které vyplývají z právní úpravy podle ustanovení vyhlášky č.140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, nejsou...
Spisová značka: 5 Cz 8/1984
R číslo: 46/1985
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SSR
Dátum rozhodnutia: 25. 4. 1984
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 4. 1984
Ak súd neuvedie v odôvodnení rozsudku o náhrade mzdy, akým spôsobom dospel k zisteniu priemerného zárobku pracovníka, z ktorého vychádzal pri stanovení výšky náhrady mzdy, je výrok...

Partner