Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Ochrana osobných údajov (GDPR)
81 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Dohoda o skončení pracovného pomeru je považovaná za jednoduchšie, nekonfliktné a zmierlivé ukončenie pracovného pomeru, kedy si môžu zamestnávateľ so zamestnancom určiť podmienky odchodu zo zamestnania. S takými podmienkami musia súhlasiť obidve zmluvné strany. 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak sa pracovný pohovor vedie správnym smerom, kandidát by sa mal na ňom už po chvíli cítiť uvoľnene. Pohovor by mal byť zároveň dôsledne premysleným mechanizmom, ktorým sa dajú získať relevantné informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach jednotlivých kandidátov.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Po dohode so zamestnancom môžu tento doklad zamestnávateľ zasielať aj elektronicky. Na čo je potrebné sa zamerať z pohľadu osobných údajov? 

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ke sa dajú násť vhodní budúci zamestnanci, informácie, kotré by mal zamestnávateľ počas pracovného pohovoru získať, aké otázky nie sú vhodné či akým spôsobom je možné pohovor viesť. 

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prehľadným spôsobom uvedené základné povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím nového zamestnanca do zamestnania upravené nielen podľa Zákonníka práce, ale aj podľa iných právnych predpisov, ako napr. nahlasovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni alebo na daňovom úrade alebo poučovacia povinnosť vo vzťahu k novému zamestnancovi.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 29. 1. 2020

V tomto článku sa nachádza popis možností, ako uplatňovať Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení. GDPR a ani zákon o ochrane osobných údajov neboli síce novelizované, ale k zmenám a úpravám výkladu dochádza prostredníctvom Európskeho výboru na ochranu osobných údajov, ktorý vydáva usmernenia/guidelines.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Povinnosť uchovávania a ochrany písomnností a dokumentov podnikateľským subjektom okrem osobitných predpisov ukladá aj zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej registratúra vzniká.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Povinnosť uchovávania a ochrany písomnností a dokumentov podnikateľským subjektom okrem osobitných predpisov ukladá aj zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Personálnu agendu predstavuje osobný spis zamestnanca; mzdovú agendu tvoria písomnosti dokladujúce evidenciu, výpočet, zdaňovanie miezd a realizáciu zákonných a ostatných zrážok zo mzdy.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.