Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Ochrana osobných údajov (GDPR)
95 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký doklad musí mať zamestnávateľ, že elektronické výplatné pásky boli odoslané? Je postačujúca tabuľka z programu, na ktorej sú uvedené mená zamestnancov, e-mailové adresy zamestnancov a obdobie, za ktoré je výplatná páska odoslaná? Rovnako sa postupuje aj pri odoslaní napríklad ročného zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Môže odoslanie hromadného e-mailu s pozvánkou na výberové konanie na miesto učiteľa základnej školy spôsobiť zneplatnenie výberového konania pre rozpor s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (z e-mailových adries boli zrejmé mená a priezviská adresátov)?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť sprostredkúva pre klienta prenájom priestorov a komunikuje so zamestnancami klienta. Pritom spracúva ich údaje: meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Podliehajú tieto údaje ochrane? Je potrebné uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy medzi klientom a spoločnosťou?

Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Musí medzi klientom a externou spoločnosťou spracúvajúcou účtovníctvo klienta byť uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Majú fyzické a právnické osoby povinnosť uvádzať na faktúrach doplňujúcu informáciu ohľadom spracúvania osobných údajov?

Dátum publikácie: 15. 7. 2020
Autor: Ing. Stanislav Guláš, audítor ISMS, DATAsec.sk
Právny stav od: 30. 6. 2020

Firma plánuje vymeniť svoje počítače a notebooky ako celok. Na diskoch v týchto zariadeniach má však uložené citlivé informácie a dôverné firemné údaje. Zaujíma ju, ako prakticky zrealizovať bezpečnú likvidáciu informácií uložených na pamäťových diskoch umiestnených v odovzdávaných, resp. predávaných zariadeniach tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu údajov. Na čo všetko si má z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti dávať pozor? Čo by mala prakticky vykonať?

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je zamestnávateľ oprávnený si pri uzatvorení pracovného pomeru vyhotoviť fotokópie osobných dokladov zamestnanca – občianskeho preukazu, zdravotnej karty poistenca, bankovej karty – do osobného spisu zamestnanca?

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018

Pri opätovnom spustení výroby (pri dlhšej neprítomnosti na pracovisku) dáva zamestnávateľ zamestnancom vyplniť pri vstupe na pracovisko dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19 (potvrdenie/vylúčenie príznakov ochorenia, kontaktu s nakazenou osobou, osobou v karanténe atď.). Dotazník obsahuje osobné údaje meno, priezvisko, podpis zamestnanca.

S doložkou: Výslovne poukazujeme na to, že sa uplatňuje všeobecne platné vyhlásenie o ochrane údajov – GDPR. Keď už nebude spracúvanie údajov v rámci aktuálnej situácie potrebné, budú vaše údaje ihneď vymazané. Môže takýto dotazník používať?

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je zamestnávateľ oprávnený použiť záznam z kamerového systému nainštalovaného v spoločnosti na pracovnoprávne účely, t. j. ako dôkaz porušenia pracovnej disciplíny a následné ukončenie pracovného pomeru zamestnanca? Na zázname je možné vidieť neistú chôdzu zamestnanca (tackanie sa), a to, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu potvrdili viacerí zamestnanci.

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Jeden zo zamestnancov spoločnosti požaduje zverejnenie osobných údajov ostatných zamestnancov z dôvodu, že cca trikrát ročne žiada vstup zamestnancov do iných spoločností a potrebuje poskytnúť dátumy narodenia, rodné čísla a adresu trvalého bydliska. Je možné poskytnúť tieto údaje?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.