5 výsledkov
Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002

Je možné, aby niektorí zamestnanci mali pracovnú dobu pondelok až štvrtok 12 hodín, piatok 8 hodín a nedeľa 5 hodín? Jednotlivé zmeny budú naplánované tak, aby bol dodržaný mesačný fond, a teda aj týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. 1. Ide o rovnomerný alebo nerovnomerný pracovný čas? 2. Ako sa v tomto prípade vypočíta nárok na dovolenku? Akým spôsobom sa zmena pracovnej doby oznámi zamestnancom? Musí byť dodatok k pracovnej zmluve alebo môže byť aj iná forma oznamu zmeny pracovnej doby?

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Ako vypočítať priemerný zárobok na dovolenku pre zamestnanca, ktorý pracuje na skrátený týždenný úväzok (15 hodín) dva dni v týždni, a to v sobotu (7,5 hod.) a v nedeľu (7,5 hod.). Jeho hodinová mzda je 3,20 €. U zamestnávateľa pracuje od 3. 5. 2019.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa nastúpila do práce v roku 2007.

Od 12. 4. 2011 do 21. 4. 2011 a od 14. 6. 2011 do 31. 8. 2011 bola práceneschopná.

Od 1. 9. 2011 do 25. 4. 2012 bola na materskej dovolenke.

Od 26. 4. 2012 do 14. 7. 2013 čerpala rodičovskú dovolenku.

Od 15. 7. 2013 do 9. 3. 2014 opäť materská dovolenka.

Od 10. 3. 2014 do 29. 12. 2015 čerpanie rodičovskej dovolenky.

Od 30. 12. 2015 do 23. 8. 2016 materská dovolenka.

Od 24. 8. 2016 do 31. 12. 2016 opäť rodičovská dovolenka.

Od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2018 čerpanie rodičovskej dovolenky.

Dňa 1. 8. 2018 sa vrátila po rodičovskej dovolenke do zamestnania a začala čerpať dovolenku, ktorú jej zamestnávateľ vypočítal na 88 dní. Po vyčerpaní dovolenky chce skončiť pracovný pomer 30. 11. 2018. Zamestnankyňa však oznámila, že chce ukončiť pracovný pomer ešte skôr, a to 30. 9. 2018. V tom prípade by mala počet dní dovolenky iba 75 dní, čiže za rok 2018 iba 4 dni dovolenky. Postupoval zamestnávateľ pri výpočte dovolenky správne? Ak bude pracovný pomer ukončený, môže sa zamestnankyni preplatiť časť dovolenky, ktorú si nevyčerpala, alebo jej prepadne? Môže sa dovolenka preplatiť aj celá? Vzniká aj nárok na dovolenku z čerpania riadnej dovolenky? Ako je to v prípade, ak žena má viac detí a je na materskej a rodičovskej dovolenke aj 15 rokov? Stále jej vzniká dovolenka za materskú dovolenku, ktorú si musí vyčerpať?

Dátum publikácie: 10. 5. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa bola od 10. 1. 2018 do 28. 4. 2018 dočasne práceneschopná. Od 29. 4. 2018 do 21. 12. 2018 nastúpila na materskú dovolenku a od 22. 12. 2018 bude na rodičovskej dovolenke. Aký má zamestnankyňa nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Od 1. 2. 2013 prešli zamestnanci údržby pod nového zamestnávateľa v zmysle § 28 Zákonníka práce. Miesto výkonu práce sa nemenilo. Pri skončení pracovného pomeru bývalý zamestnávateľ vyrovnal (preplatil) zamestnancom nevyčerpanú dovolenku z roku 2012 a alikvotnú časť dovolenky za január 2013. Po piatich rokoch sa po vzájomnej dohode zamestnanci vrátili s účinnosťou od 1. 2. 2018 späť k predchádzajúcemu zamestnávateľovi, avšak zamestnávateľ im nevyrovnal zostatok dovolenky za rok 2017 a časť za rok 2018. Akým spôsobom a koho môžu zamestnanci požiadať o preplatenie nevyčerpanej dovolenky? Ak by zamestnancom dovolenku preplatil terajší zamestnávateľ, tak by išlo o nedaňový náklad?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.