35 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ bude za mesiac marec 2020 žiadať o finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti podľa Opatrenia 3B. Môže žiadať o príspevok za marec aj na zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer:...

Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Do ktorého stupňa náročnosti práce má byť zaradená sanitárka v lekárni? Vykonáva hygienické upratovanie podľa sanitačného programu, pomocné práce pri preberaní zásielok a tovarov, ukladá a dopĺňa pomocný a obalový materiál, stará sa o prevádzku destilačného aparátu, umýva, dezinfikuje a sterilizuje liekovky, obaly a pracovné predmety a pomôcky, sleduje exspiráciu liekov a vytrieďuje lieky, zdravotnícke pomôcky.

Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Vo firme väčšina zamestnancov pracuje denne na 7,5 hod., t. j. 37,5 hod. týždenne. Firma má vodiča autobusu na kratší pracovný čas na 10 hod. týždenne. Do ktorého stupňa náročnosti patrí vodič autobusu? Koľko môže minimálne zarobiť v roku 2020, ak bude mať mesačnú mzdu, nie hodinovú?...

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanci dosiahnu minimálnu mzdu tak, že k základnej mzde majú pripočítanú 50 % pohyblivú zložku, samozrejme, v dodatkoch majú tiež uvedené: „súčet základnej mzdy a pohyblivej zložky nesmie klesnúť pod minimálny mzdový nárok“. So zamestnancami zamestnávateľ doteraz v každom roku (na začiatku kalendárneho roka) uzatváral nové dodatky k pracovnej zmluve, keďže stále sa menila minimálna mzda. Je zamestnávateľ povinný takto vypracovávať dodatky k pracovnej zmluve aj napriek tomu, že minimálna mzda sa mení zo zákona? Musia to mať zamestnanci teda aj písomne v dodatkoch k pracovnej zmluve?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Aké náležitosti má obsahovať dohoda o poskytovaní výplatnej pásky elektronickými prostriedkami podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR?

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 11. 2017

Pri pracovnom čase, prestávkach v práci a dennom odpočinku u vodičov sa môže postupovať podľa zákona o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a nariadenie Európskeho parlamentu 561/2006/ES?

Pri kontrole inšpektorátom práce by bol uznateľný tento zákon alebo Zákonník práce?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnávateľ vydal v rámci interných predpisov pracovný poriadok a prémiový a mzdový poriadok. Je potrebné, aby pri zmene niektorých ustanovení týchto predpisov zamestnanci podpísali oboznámenie s uvedenými zmenami alebo oboznámenie nie je potrebné potvrdiť podpisom? Predpisy sú k dispozícii na verejne prístupnom mieste v rámci firmy.

Dátum publikácie: 16. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V spoločnosti pôsobí odborová organizácia. Vo voľbách bol zvolený predseda odborovej organizácie. Zamestnávateľovi predložil rozdelenie hodín medzi jednotlivých členov a predsedu na činnosť odborovej organizácie. Ako predseda bude mať na činnosť vyčlenený plný pracovný úväzok (podľa počtu zamestnancov to vyšlo).  Ako vypočítať jeho odmenu? 

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ak sa zamestnávateľ v pracovnej zmluve zaviazal poskytovať zamestnancovi mzdu vo výške 1 400 eur mesačne zloženú zo základnej pevnej zložky a z prémie vo výške 20 % vyhodnocovanej podľa mzdového poriadku, má zamestnávateľ právo krátiť zamestnancovi prémiovú zložku mzdy a tým aj mzdu v dohodnutej výške?

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Pracovníčka dovŕšila dôchodkový vek. Ide o dlhoročnú pracovníčku. Na čo má nárok a aký paragraf treba použiť, aby mala nárok na odstupné? Môže ju zamestnávateľ (a kedy) prijať do pracovného pomeru ako pracovníčku na zastupovanie počas čerpania dovoleniek alebo choroby kmeňových zamestnancov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.