141 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Stanislava Žáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zrážky zo mzdy je možné vykonať iba v prípade, ak je povinný v pracovnom pomere a zamestnávateľ mu za vykonanú prácu poskytuje mzdu. Mzda ako pravidelné peňažné plnenie vyplácané zamestnávateľom býva pre exekútora ľahko postihnuteľná, preto je v praxi exekúcia zrážkami zo mzdy po exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke druhým najčastejším spôsobom vykonania exekúcie.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2020

Predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom. Nie každý príjem je však zdaniteľný. Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Fyzická osoba by mala preto poznať zákon v takej miere, aby vedela správne vyčísliť svoj zdaniteľný príjem po uplatnení prípadných súm oslobodenia a správne kvantifikovať výdavky, ktoré sa k príjmom viažu. 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Mgr. Denisa Nevická, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Veličiny uvedené na výplatnej páske, ako aj najčastejšie otázky, ktoré v súvislosti s výplatnými páskami v praxi vznikajú.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 9. 2020

Novelizačným zákonom č. 344/2017 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v ktorom sa presnejšie, jasnejšie zadefinoval príležitostný príjem. Členenie príjmov a presná špecifikácia príjmu z príležitostného privyrobenia a jeho dosah na odvodové povinnosti.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Po dohode so zamestnancom môžu tento doklad zamestnávateľ zasielať aj elektronicky. Na čo je potrebné sa zamerať z pohľadu osobných údajov? 

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Delené pracovné miesto alebo "job sharing" vytvára podmienky pre zvýšenie flexibility na slovenskom trhu práce a reaguje nielen na požiadavky zamestnávateľov, ale aj na požiadavky zamestnancov. Od klasického pracovného pomeru na dobu neurčitú na plný pracovný úväzok líši niekoľkými črtami. 

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Životné minimum má vplyv aj na „premenné“ v daňovom systéme, napr. daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Vplyv životného minima od 1. 1. 2021 na daňový bonus, nezdaniteľé časti základu dane, výšku dane 25 % a na sociálne dávky.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 zvýšenie životného minima ovplyvnilo aj sumy peňažného príspevku na prepravu, na kompenzáciu diétneho stravovania, resocializačný príspevok, príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú dobrovoľnícku činnosť, na náhradnú starostlivosť, dávku v hmotnej núdzi a iné. 

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V závislosti od typu pracovnoprávneho vzťahu alebo uzatvorenej zmluvy a dohodnutých zmluvných podmienok môžu byť zamestnancom príjmy zo závislej činnosti vyplácané pravidelne mesačne alebo nepravidelne. Nepravidelný príjem zamestnanca je príjem zo závislej činnosti, ktorý nie je pravidelný mesačný príjem.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.