151 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2020

Po ukončení miezd za posledný kalendárny mesiac v roku – za december 2020 je potrebné urobiť aj ukončenie celého kalendárneho roka. Medzi základné povinnosti, ktoré ukladá zákon č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), patrí podľa § 39 ods. 1: viesť mzdové listy a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2021 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2019 (1 092 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2021 (214,83 €).

 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa omylom pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru) a zároveň sa uistiť, že tieto príjmy zdaňujú správne. V príspevku poukážeme aj na problémy pri plnení niektorých povinností zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zdaňovanie dividend, odmien za produktívnu prácu žiakov stredných škôl a príjmov študentov vysokých škôl v čase odbornej praxe a správne rozlišovanie zdaniteľných príjmov.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Chyby pri plnení povinností, ako nevybratie preddavku na daň, chyby pri posudzovaní momentu na zdanenie príjmu, nesprávne posúdenie zdaňovacieho obdobia, pochybnosti a chyby pri vyplácaní daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2020

Počítačový program ako zamestnanecké dielo, majetkové práva zamestnanca k dielu, kedy hovoríme o zamestnaneckom diele, rozhodnutie o zverejnení diela, označenie diela, právo na odmenu či zánik osobnostných vzťahov. 

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Prinášame prehľad aktuálne platných súm potrebných na správne vedenie mzdového účtovníctva v roku 2021: novú výšku minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, mzdových zvýhodnení, nezdaniteľných častí, poistného, stravného, limitov pri exekučných zrážkach a pod.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Nový systém výpočtu minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov priniesol novelizačný zákon, ktorý mení zákon o minimálnej mzde a Zákonník práce. Od 1. 1. 2021 bude minimálna mzda vo výške 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z. mení nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ale ruší výpočet príplatkov a zavádza od 1. 1. 2021 pevné sumy za príplatky.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2020

Sumy životného minima platné od 1. 7. 2020 do 31. 6. 2021.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.