291 výsledkov
...
Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti aj za hodiny prekážok v práci? Ak zamestnanec pracoval 6 hodín a 2 hodiny poberal náhradu mzdy titulom prekážok v práci na strane zamestnávateľa, môže si zamestnávateľ žiadať o príspevok za tie 2 hodiny?

Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 4. 2020

Zamestnávateľ v oblasti služieb, zameranej na opravy strojov a zdvíhacích zariadení, má 7 zamestnancov, vrátane 2 konateľov, a traja zamestnanci majú deti vo veku do 10 rokov. Jeden zamestnanec je na OČR v dôsledku zatvorenia predškolského zariadenia, v tomto prípade jasličiek, a ostatní zamestnanci v mesiaci marec 2020 dostali mzdy v plnej, t. j.100 % výške. Avšak v dôsledku obmedzení ohľadne koronavírusu sa zamestnávateľovi znížili zákazky a aj platby za už vykonané služby, zákazníci ich neuhrádzajú. 

Dátum publikácie: 6. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Závisí výška mzdového zvýhodnenia za prácu v dvojzmennej prevádzke od počtu odpracovaných pracovných zmien v mesiaci?

Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ nárok na refundáciu náhrady mzdy zamestnanca, ktorý nevykonáva prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v súvislosti s COVID-19?

Dátum publikácie: 19. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnávateľ má uzatvorený hotel od 12. 3. 2020 a zamestnanci sú doma, za apríl 2020 neodpracovali ani hodinu, budú mať vyplácanú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Keďže majú minimálnu mzdu 580 €, tak 80 % je suma iba 464 €. Musí im zamestnávateľ tých 20 % doplatiť?

Dátum publikácie: 8. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Kúpeľné zariadenie bolo v dôsledku COVID-19 zatvorené od poslednej dekády marca až do 31. 5. 2020. Zamestnávateľ žiadal o príspevok od ÚPSVaR za marec a apríl 2020 žiadosťou 3b – medziročný pokles tržieb. V období od 1. do 9. mája 2020 však zariadenie na základe príkazu MV SR fungovalo ako karanténne zariadenie...

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má poberateľ výsluhového dôchodku (pracoval ako policajt) nárok na odchodné pri ukončení pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 29. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Ako má zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi prácu vo sviatok, ak zamestnanec je odmeňovaný mesačnou mzdou a sviatok podľa kolektívnej zmluvy je platený priemernou mzdou? Týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny a denný pracovný čas je 7,5 hodiny. Napríklad, ak zamestnanec odpracuje vo sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, 5 hodín, ako mu zamestnávateľ tento sviatok má zaplatiť?

Dátum publikácie: 27. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ chce čerpať príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca podľa Opatrenia č. 3 na podporu zamestnávateľov zasiahnutých MS. V mesiacoch marec a apríl 2020 boli niektorí zamestnanci podľa § 142 Zákonníka práce, odsek 3 a 4 z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa doma. Zamestnávateľ im vyplácal 100 % mzdu v mesiaci marec a v mesiaci apríl 75 % mzdu po dohode so zástupcami zamestnancov. Je možné na týchto zamestnancov čerpať príspevok na úhradu časti mzdy?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ bude za mesiac marec 2020 žiadať o finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti podľa Opatrenia 3B. Môže žiadať o príspevok za marec aj na zamestnancov, ktorí skončia pracovný pomer:...

...

Partner