19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 7Sa/14/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 4. 2020

I. Oznámenie o výške platu je možné posúdiť ako opatrenie orgánu verejnej správy, teda jedná sa o individuálny správny akt vydaný orgánom verejnej správy žalobcovi, ktorý je...

Spisová značka: 3Cdo/36/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 7. 2020

I. Táto náhrada nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej...

Spisová značka: 24S/152/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2019

Dôvodom hodným osobitného zreteľa odôvodňujúcim nepriznanie náhrady trov konania v tomto súdnom konaní plne úspešnému žalobcovi je skutočnosť, že žalobca nebol v konaní...

Spisová značka: 21 Cdo 5285/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 9. 2018

Trojročná lehota, v ktorej sa premlčuje právo zamestnávateľa na vrátenie odstupného, ak bola výpoveď z pracovného pomeru, na základe ktorej bolo odstupné zamestnancovi...

Spisová značka: 21 Cdo 1193/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2018

Právo na odstupné môže byť dohodnuté aj pre prípad skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa pre závažné porušenie pracovných povinností.

Spisová značka: 21 Cdo 4481/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 2. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 8. 2016

Odmena za úspešné splnenie mimoriadnej alebo obzvlášť významnej pracovnej úlohy, ktorá je nenárokovou (fakultatívnou) zložkou platu zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 109...

Spisová značka: C-115/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 11. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2016

1. Článok 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných...

Spisová značka: 21 Cdo 1525/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 9. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2015

Pri zisťovaní priemerného zárobku zamestnanca, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť po zistení choroby z povolania je potrebné prihliadať tiež k odpisom hmotného majetku...

Spisová značka: C-173/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2014
1. Článok 141 ES sa má vykladať v tom zmysle, že režim dôchodkového zvýhodnenia, o aký ide vo veci samej, vedie k nepriamej diskriminácii v odmeňovaní medzi pracovníkmi ženského a...
Spisová značka: C-512/11 a C-513/11
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2014
Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnemu právnemu...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.