12 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firma chce vyplatiť v hotovosti/na účet peniaze mužovi nebohej zamestnankyne formou daru. Je daný príjem oslobodený od zdanenia? Prípadne treba pripraviť nejakú zmluvu alebo existuje ešte nejaká iná alternatíva?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnankyňa má v užívaní služobný byt. Nájom hradí firma, túto čiastku zamestnankyni zdaňuje mesačne ako nepeňažný príjem. Zamestnankyni sa byt menil, a to ešte k 1. 1. 2019, v novom byte je vyšší nájom o 400 €. Zamestnávateľ však naďalej zdaňoval pôvodnú sumu. Tejto zamestnankyni vykonal aj ročné zúčtovanie dane 2019 a tiež podal Hlásenie za rok 2019. Ako dať túto situáciu ohľadom dane a poistného do poriadku, aby bolo všetko v súlade so zákonom?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 25. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný benefit vo forme finančnej podpory pôžičky (príspevok). V pravidlách poskytovania benefitov je uvedené:

„V prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo dôvodného prepustenia zamestnanca má zamestnanec povinnosť vrátiť príspevok spoločnosti vo výške príspevku poskytnutého v posledných 24 mesiacoch pred skončením pracovného pomeru. V prípade trvania pracovného pomeru viac ako 2 roky nemusí zamestnanec tento príspevok vrátiť.“

Finančnú podporu pôžičky zamestnancom zamestnávateľ poskytuje mesačne v hrubom, t. j. je predmetom zdanenia a zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnanca vrátiť príspevok má záujem ošetriť legislatívne dohodou o finančnej podpore pôžičky.

1. Môže zamestnávateľ vrátenie poskytnutého príspevku (pri porušení podmienok) realizovať z hrubej mzdy zamestnanca mínusovou položkou v hrubom?

Napríklad: zamestnanec má základnú hrubú mzdu 800 eur, mesačne mu zamestnávateľ poskytuje finančnú podporu pôžičky 20 eur, t. j. jeho hrubý mesačný príjem celkom je 820 eur. Zamestnanec skončil pracovný pomer po 1 roku, príspevok mu bol poskytovaný 6 mesiacov (t. j. vo výške 6 * 20 eur = 120 eur). Pri zúčtovaní poslednej mzdy sa môže vrátenie príspevku realizovať nasledovne:

Základná hrubá mzda 800 eur

Finančná podpora pôžičky – 120 eur (vrátane príspevku za 6 mesiacov)

Hrubý príjem celkom 680 eur

2. Alebo sa má realizovať vrátenie finančnej podpory pôžičky formou zrážky zo mzdy, t. j. z čistej mzdy zamestnanca?

V tomto prípade znížené o zaplatenú daň a sociálne a zdravotné odvody zamestnanca (20 * 13,4 % odvody = 2,68 eura a 20 * 19 % daň = 3,8). To znamená že mesačná podpora pôžičky pre zamestnanca v čistom je 20 – 2,68 – 3,8 = 13,52 eura * 6 mesiacov poskytovania podpory = 81,12 eura.

Týchto 81,12 eura by bolo realizovaných zrážkou z čistej mzdy zamestnanca?

Dátum publikácie: 18. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov, ktorí nie sú zaradení ako „rizikári“ podľa pracovnej zdravotnej služby (pozn.: RÚVZ teda nevydal na dané pracoviská rozhodnutie, že ide o rizikové pracoviská), ale v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy im za výkon niektorých činností vypláca dobrovoľný príspevok (mzdovú kompenzáciu) za sťažený výkon práce (napr. riziko tepla, biologické faktory).

Má týmto zamestnancom prispievať na DDS ako „nerizikárom“ alebo ako „rizikárom", keďže im dobrovoľne vypláca príspevky podľa Zákonníka práce za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 6. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnancovi bolo poskytnuté služobné vozidlo na súkromné účely. Obstarávaciu cenu vozidla zamestnávateľ zdaňuje 1 % podľa zákona. Čo sa týka PHL za súkromné km, tie prepláca zamestnancovi zamestnávateľ. Ak zamestnanec minul v jednom mesiaci za súkromné km napr. 30 €, táto hodnota mu bude prislúchať vo forme nepeňažného príjmu, za ktorý zaplatí odvody a daň. Je možné, aby zamestnávateľ (ak sa tak rozhodne) navýšil nepeňažný príjem (vo forme PHL za súkromné km) o tieto odvody a daň?

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ako sa zdaňuje bezúročná pôžička poskytnutá zamestnancovi zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 19. 7. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť sa rozhodla vyplácať manželke zomretého zamestnanca príspevok.
Ako sa na tento príspevok pozerať z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia?
Ako sa príspevok posudzuje z daňového hľadiska?
Ako je to v prípade, ak je príspevok vyplácaný bežnou s. r. o. a v prípade, ak by bol vyplácaný veľvyslanectvom, ktoré nie je registrované ako platiteľ dane?

Dátum publikácie: 10. 2. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť poskytla v 12/2016 svojmu zamestnancovi sociálnu výpomoc v sume 1 000 € podľa § 5 ods. 7 písm. m) zákona o dani z príjmov zo sociálneho fondu z dôvodu úmrtia blízkej osoby daného zamestnanca. Podlieha daná výpomoc odvodom do zdravotnej a sociálnej poisťovne? Je možné poskytnúť danú výpomoc len v mesiaci úmrtia, prípadne kedykoľvek v priebehu roka, resp. aj v nasledujúcom roku po úmrtí blízkej osoby, resp. sa môže poskytnúť daná výpomoc aj vo viacerých zdaňovacích obdobiach?

Dátum publikácie: 20. 4. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Za čas strávený cestou na a z pracovnej cesty dostanú zamestnanci peňažnú náhradu za stratu času podľa § 96b Zákonníka práce. Je táto náhrada za stratu času mzdou a započítava sa do hrubej mzdy a do výpočtu priemerného zárobku? Započítavajú sa hodiny času stráveného cestou na a z pracovnej cesty do odpracovaného času? Patrí náhrada za stratu času do vymeriavacieho základu pre zdravotné a sociálne poistenie?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.