178 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Sidónia Jakubovie
Právny stav od: 1. 1. 2020

Medzi základné povinnosti daňovníka – právnickej osoby, patrí povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby po skončení zdaňovacieho obdobia. Príspevok je zameraný na základné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri zostavení a podaní daňového priznania, a na náplň jednotlivých riadkov tlačiva daňového priznania. Súčasťou príspevku je aj komplexný príklad na vyplnenie tlačiva daňového priznania.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Minimálny mesačný vymeriavací základ je stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 546 €. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku sa budeme venovať téme ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020, termínmi, ktoré musí splniť zamestnanec, zamestnávateľ, stanovenými vzormi tlačív, povinnostiam zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dôchodky v tomto roku prechádzajú viacerými zmenami. Sú o niečo vyššie, no mení sa aj vek odchodu do dôchodku. V článku je uvedený prehľad všetkých náležitostí, ktoré sa v roku 2021 týkajú tejto dávky.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Krátky test k článku.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

V nadväznosti na zmenu Ústavy SR, ktorá garantuje maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti, dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 k zmene dôchodkového veku niektorých osôb. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Kto má nárok na jednorazový doplatok, aké sú podmienky  jeho získania a či je potrebné oň žiadať sa dozviete po prečítaní nasledovnej časti. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

 O zvýšenie dôchodku penzisti nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho zvýši z vlastnej iniciatívy.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákonom o 13. dôchodku sa zavádza nová právna úprava, t. j. 13. dôchodok sa stáva štátnou sociálnou dávkou, nie dávkou zo sociálneho poistenia. Nárok na poberanie majú všetci poberatelia dôchodkov, avšak v diferencovanej výške.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nový systém vypočítavania minimálneho dôchodku a opätovné zavedenie kvalifikovaných rokov dôchodového poistenia. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.