396 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako vyplatiť príjem po skončení pracovného pomeru z hľadiska odvodov na ZP, SP a dane? Ide o vyplatenie ročnej odmeny za rok 2019 zamestnancovi, ktorý vykonával činnosť konateľa spoločnosti. Ide o nemeckého štátneho príslušníka, ktorý skončil pracovný pomer v spoločnosti v júni 2019. Od toho času žije a pracuje v Nemecku, povolenie na pobyt na Slovensku mu skončilo. V obchodnom registri je stále vedený ako konateľ, bez nároku na odmenu.

Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 1. 3. 2020 na skrátený úväzok – 1,5 hodiny denne (7,5 hodiny týždenne) s mesačnou mzdou 120 €. V marci odpracoval z domu celý mesiac. Neskôr zamestnávateľovi oznámil, že v priebehu marca ešte mal platné pokračovanie PN z predchádzajúceho pracovného pomeru do 15. 3. 2020 a následne od 13. 3. 2020 podal žiadosť o OČR (nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom). Ako má byť správne vypočítaná mzda z hľadiska odvodov za mesiac 3/2020?...

Dátum publikácie: 21. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 5. 2020

SZČO, ktorá podniká od 1. 11. 2019 a mala odvodové prázdniny, má pokles príjmu o viac ako 80 %. Čerpala príspevok, Opatrenie č. 2, za apríl a máj 2020 vo výške 540 €. Daňové priznanie za rok 2019 podala 5. 3. 2020, na základe ktorého jej nevznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2020 (príjem z podnikania vo výške 2 337,80 €). Môže čerpať príspevok – Opatrenie č. 2 aj za mesiac jún a júl 2020, prípadne ďalej?

Dátum publikácie: 21. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 10. 2013

Spoločnosť, slovenská s. r. o., vypláca dividendu za hospodársky rok (od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) spoločníkovi - osobe, slovenskému občanovi, ktorý je od r. 2015 poistený v ČR. Platia sa v tomto prípade odvody?

Dátum publikácie: 18. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Konateľ slovenskej s. r. o. bude v rámci projektu cestovať do Rakúska cca 3 dni v týždni, zbytok času bude robiť home-office v mieste sídla spoločnosti. Je pravda, že ak bude pracovať cca 3 dni v týždni vo Viedni, musí vyplniť registračný formulár A1 a zaregistrovať sa na lokálnom pracovnom úrade? V SR je prihlásený v Sociálnej poisťovni na výkon funkcie konateľa. Pri práci viac ako 180 dní vo Viedni by sa mal stať daňovým rezidentom a platiť rakúske dane a odvody zo svojich celoročných príjmov vrátane SR?

Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ mal v zdravotnej poisťovni preplatky a požiadal o ich vrátenie. Zároveň sa v starých rokoch zistili nedoplatky, ktoré zdravotná poisťovňa odpočítala od preplatkov, aby si vyrovnala nedoplatky za zamestnancov aj zamestnávateľa. Výsledná suma bola do 5 €, ktorú vracať nebude. Je potrebné, aby zamestnávateľ vracal preplatky a zrážal nedoplatky zamestnancov aj za staré roky, aj za nové roky? Preplatky boli za rok 2019 a rok 2020 a nedoplatky za rok 2015. Niektorí zamestnanci u zamestnávateľa už nerobia.

Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnanec je od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 na PN. Je poberateľom starobného dôchodku a ku dňu 30. 6. 2020 ukončuje pracovný pomer dohodou. Bude preplatená nevyčerpaná dovolenka za rok 2019 a 2020 + odchodné. Ako sa postupuje v tomto prípade pri odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v mesiaci jún 2020, keď je zamestnanec stále na PN?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnankyňa má v užívaní služobný byt. Nájom hradí firma, túto čiastku zamestnankyni zdaňuje mesačne ako nepeňažný príjem. Zamestnankyni sa byt menil, a to ešte k 1. 1. 2019, v novom byte je vyšší nájom o 400 €. Zamestnávateľ však naďalej zdaňoval pôvodnú sumu. Tejto zamestnankyni vykonal aj ročné zúčtovanie dane 2019 a tiež podal Hlásenie za rok 2019. Ako dať túto situáciu ohľadom dane a poistného do poriadku, aby bolo všetko v súlade so zákonom?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Ak si SZČO podala žiadosť o OČR v období pandémie od 16. 3. 2020, nemá počas tohto obdobia platiť odvody do Sociálnej poisťovne automaticky, už aj bez rozhodnutia Sociálnej poisťovne? Ide o odvody kompletne, t. j. nemocenské, starobné, invalidné aj rezervný fond solidarity alebo rezervný fond platí ďalej? Ako to je s odvodom do zdravotnej poisťovne? Prestáva automaticky platiť preddavky od prvého dňa tejto OČR alebo musí dostať rozhodnutie od Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je do 16. 7. 2020 na rodičovskej dovolenke s dieťaťom do 3 rokov. Oznámila, že od 17. 7. 2020 nenastupuje po rodičovskej dovolenke do zamestnania, ale ostáva doma s dieťaťom ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov. Dieťa je zdravé, nemá žiadne problémy. Môže zamestnávateľ akceptovať toto rozhodnutie a má ďalej evidovať zamestnankyňu, akoby bola na rodičovskej dovolenke? 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.