4 výsledky
Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 4. 2007

Zamestnávateľ zosobňujeme „manko“ zamestnancovi, ktorý pracuje v predajni, kde je spoločná hmotná zodpovednosť zamestnancov. Rozhodujúce obdobie je jún 2020 až jún 2021, teda zamestnávateľ berie do úvahy priemerný zárobok za I. štvrťrok 2021. Zamestnávateľ má zároveň zamestnanca, ktorý bol preradený na túto predajňu na týždeň v tomto rozhodujúcom období. Ako mu má zamestnávateľ vypočítať podiel na „manku“?

Dátum publikácie: 10. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 5. 2014

Zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s veriteľom. Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o pozastavenie zrážok zo mzdy, ktorú podložil súdnym rozhodnutím, z ktorého zamestnávateľ nebol schopný určiť, že sa týka pohľadávky, v prospech ktorej vykonáva zrážky zo mzdy. Veriteľ požadoval pokračovať vo výkone zrážok. Následne kontaktoval zamestnávateľa mediátor a požadoval, aby zamestnávateľ ukončil výkon zrážok zo mzdy zamestnanca. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Zamestnanec doručil svojmu zamestnávateľovi právoplatné uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok tohto zamestnanca. Zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy zamestnanca na základe exekučného príkazu. Môže zamestnávateľ na základe uvedeného rozhodnutia súdu zastaviť vykonávanie exekučných zrážok?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnancovi bola vyplácaná chybne vyššia základná mzda, ako mal dohodnutú v pracovnej zmluve. Zistilo sa to až o niekoľko mesiacov. Zamestnávateľ vypracoval dohodu o zrážke zo mzdy, ale zamestnanec ju odmietol podpísať. Zároveň skončil pracovný pomer. Aké sú možnosti vymáhania neoprávnene vyplatenej mzdy?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.