111 výsledkov
Dátum publikácie: 29. 9. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je povinnosťou spoločnosti s ručením obmedzeným obsadiť miesto vedúceho oddelenia priamo podriadeného riaditeľovi na základe výberového konania a pred menovaním do funkcie požadovať od neho absolvovanie psychotestov? Môže byť zamestnanec vo funkcii vedúceho oddelenia zvolený za zamestnaneckého dôverníka?

Dátum publikácie: 7. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Spoločnosť A zamestnáva ľudí a vykoná pre spoločnosť B napr. stavebné práce, krajčírske práce, účtovné práce a následne spoločnosť B predá svoje služby spoločnosti C (alebo FO). Medzi spoločnosťou A a spoločnosťou B môže byť zmluva o „zapožičaní zamestnancov“ alebo o poskytnutí služby alebo ako sa to dá ošetriť?

Dátum publikácie: 21. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 10. 2013

Spoločnosť, slovenská s. r. o., vypláca dividendu za hospodársky rok (od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) spoločníkovi - osobe, slovenskému občanovi, ktorý je od r. 2015 poistený v ČR. Platia sa v tomto prípade odvody?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 23. 4. 2020

V prípade, že zamestnávateľ v priebehu mesiaca máj 2020 s niekoľkými zamestnancami ukončí pracovný pomer, bude spĺňať podmienky na poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti, konkrétne príspevku na mzdu zamestnancov, o ktorého poskytnutie by požiadal v mesiaci júl 2020 za mesiac jún 2020? Môže o príspevok požiadať aj na zamestnancov, ktorí nemajú vyčerpaných 14 dní novej dovolenky?

Dátum publikácie: 23. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Zamestnávateľ má pokles tržieb a chce žiadať o príspevok z úradu práce za mesiac 5/2020. Čo v prípade, keď bude žiadať na zamestnancov, ktorí v období, keď žiada o príspevok, spĺňajú všetky podmienky, nie sú vo výpovednej lehote, ale môže sa stať, že si nájdu inú prácu a v priebehu 1 alebo 2 mesiacov sa s nimi rozviaže pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Ak si SZČO podala žiadosť o OČR v období pandémie od 16. 3. 2020, nemá počas tohto obdobia platiť odvody do Sociálnej poisťovne automaticky, už aj bez rozhodnutia Sociálnej poisťovne? Ide o odvody kompletne, t. j. nemocenské, starobné, invalidné aj rezervný fond solidarity alebo rezervný fond platí ďalej? Ako to je s odvodom do zdravotnej poisťovne? Prestáva automaticky platiť preddavky od prvého dňa tejto OČR alebo musí dostať rozhodnutie od Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti aj za hodiny prekážok v práci? Ak zamestnanec pracoval 6 hodín a 2 hodiny poberal náhradu mzdy z titulu prekážok v práci na strane zamestnávateľa, môže si zamestnávateľ žiadať o príspevok za tie 2 hodiny?

Dátum publikácie: 25. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 5. 2020

Môže zamestnávateľ žiadať príspevok od štátu pri poklese tržieb podľa Opatrenia č. 3B aj na zamestnancov, ktorí majú ku dňu 21. 5. 2020 pracovné zmluvy na dobu určitú do 30. 6. 2020, a nie je isté, či sa im bude pracovný pomer predlžovať?

Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ nárok na refundáciu náhrady mzdy zamestnanca, ktorý nevykonáva prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v súvislosti s COVID-19?

Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže u zamestnávateľa pôsobiť zamestnanecká rada, ak z dôvodu skončenia pracovného pomeru jedného člena zamestnaneckej rady dôjde k poklesu jej členov na 2 osoby?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.