23 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 5S/45/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 7. 2018

Výsledky kontroly vykonané v rámci inšpekcie práce môžu byť podkladom pre začatie správneho konania o uložení pokuty voči zodpovednému subjektu a jedným z dôkazov, ktorým je...

Spisová značka: 2Sa/11/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019

I. Žalobca je subjektom verejného práva, ktorý má Ústavou SR a zákonmi SR zverené nezastupiteľné úlohy pri zabezpečovaní starostlivosti o potreby občanov....

Spisová značka: 19CoP/77/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 3. 2017

Dosiahnutie plnoletosti dieťaťa nemôže byť dôvodom na zamietnutie návrhu na určenie alebo zmenu vyživovacej povinnosti. Ak bol návrh na určenie alebo zmenu vyživovacej...

Spisová značka: 5CoP/61/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2017

I. Pokiaľ vychádzame z ust. § 36 ods. 1 Zákona o rodine jednou z podmienok na rozhodovanie súdu podľa § 36 ods. 1 je skutočnosť, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú. Táto...

Spisová značka: 5Co/207/2016
Forma rozhodnutia: rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2017

Pokiaľ vychádzame z ust. § 116 OZ, rozvedení manželia nemôžu byť navzájom v postavení osôb blízkych v zmysle § 116 vety pred stredníkom ako je zrejmé z gramatického výkladu,...

Spisová značka: 10CoP/28/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2016

I. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ideálnym stavom je, keď dieťa môže vyrastať v starostlivosti oboch rodičov –otca i matky. Zároveň je však potrebné podotknúť, že...

Spisová značka: 24CoP/28/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2016

Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných...

Spisová značka: 20CoP/100/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2016

V danom prípade boli dané podmienky a predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, pričom aj samotná matka v odvolaní potvrdila, že styk otca s maloletým synom je...

Spisová značka: I.ÚS 153/16
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 9. 2016

I. Všeobecné súdy musia u každého z rodičov (resp. iných rodinných príslušníkov a prípadne ďalších osôb, ktoré usilujú o zverenie dieťaťa do starostlivosti)...

Spisová značka: 3 Cdo 18/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2016

I keď jednotlivé súčasti osobnosti fyzickej osoby a osobnostných práv, ktorým poskytuje ochranu § 13 Občianskeho zákonníka (život, zdravie, súkromie, rodinný život a pod.) sú...

Partner