Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Pracovný čas, prekážky v práci
147 výsledkov
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec má rozvrhnutý rovnomerne pracovný čas (pondelok – piatok) od 7:00 hod. do 15:00 hod. (37,5 hod. týždenne). Zamestnancovi je nariadená práca vo sviatok od 14:00 hod. do 17:00 hod. 1. sviatok pripadne na štvrtok (29. 8. – štátny sviatok), 2. sviatok pripadne na nedeľu (1. 9. štátny sviatok). Na aké peňažné plnenie má zamestnanec nárok, ak si bude čerpať náhradné voľno?

Dátum publikácie: 26. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Organizácia je v súdnom spore s bývalým zamestnancom. Prostredníctvom právneho zástupcu organizácie boli 4 zamestnanci predvolaní ako svedkovia. Môžu mať títo zamestnanci cestovný príkaz (SC od 7.30 do 14.00 hod.) a z toho plynúce stravné?

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec sa zúčastnil pojednávania ako svedok. Na deň pojednávania mu bude evidované pracovné ospravedlnené voľno bez náhrady mzdy, pretože si požiadal o svedočné. Má zamestnávateľ oznámiť zdravotnej a Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia?

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké sú všetky podmienky, ktoré musí v zmysle Zákonníka práce dodržiavať zamestnávateľ pre prácu nadčas pre zamestnancov?

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Ustanovenie § 97 ods. 6 Zákonníka práce hovorí, že: „Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne....“ To znamená, že v jeden deň pracovník odpracuje 8 hod. (+ prestávka 30 min.) a nadčas môže mať v jednom dni MAXIMÁLNE koľko hodín? Ako chápať slovo „v priemere“ 8 hodín týždenne a koľko môže zamestnanec v jeden deň maximálne odpracovať vrátane nadčasu?

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002

Je možné, aby niektorí zamestnanci mali pracovnú dobu pondelok až štvrtok 12 hodín, piatok 8 hodín a nedeľa 5 hodín? Jednotlivé zmeny budú naplánované tak, aby bol dodržaný mesačný fond, a teda aj týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. 1. Ide o rovnomerný alebo nerovnomerný pracovný čas? 2. Ako sa v tomto prípade vypočíta nárok na dovolenku? Akým spôsobom sa zmena pracovnej doby oznámi zamestnancom? Musí byť dodatok k pracovnej zmluve alebo môže byť aj iná forma oznamu zmeny pracovnej doby?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci vo firme majú zväčša bežnú pracovnú dobu počas pracovného týždňa. Niekedy sa ale stane, že v rámci rôznych marketingových akcií pracujú aj v sobotu, nedeľu, niekedy do noci. Ako sa má z pohľadu správnej aplikácie § 122a, § 122b a § 123 Zákonníka práce posudzovať takáto situácia, keď zamestnanec pracuje na pracovnej ceste? 

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa bola dlhodobo na PN. Po ukončení PN mala absolvovať s dcérou liečebný pobyt, ktorý osemročnej dcére preplatila poisťovňa, ona si pobyt mala ako sprievod doplatiť. Avšak pred nástupom do kúpeľov zostala opäť na PN (kvôli ochoreniu pohybového aparátu), kúpeľov s dcérou sa ale zúčastnila, pretože jej lekár vystavil potvrdenie o tom, že v čase kúpeľnej liečby dcéry, kde dcéru sprevádzala, neporušila liečebný režim. Zamestnankyňa je osamelá matka, môže si u zamestnávateľa uplatniť príspevok na rekreáciu (všetky ostatné podmienky spĺňa)?

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec prestal chodiť do práce, nikomu sa neozýva a doma o ňom taktiež nič nevedia. Zamestnávateľ mu napísal okamžité skončenie pracovného pomeru a poslal doporučene na adresu do vlastných rúk. K akému dňu ho má odhlásiť z poisťovní?

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanec nenastúpil do práce tri dni po sebe? Môže zamestnávateľ s ním ukončiť pracovný pomer?

Partner