Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Pracovný čas, prekážky v práci
200 výsledkov
...
Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Je potrebné archivovať dochádzku zamestnancov v papierovej forme, keď už je spracovaná v mzdovom systéme? Ak áno, ako dlho?

Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti aj za hodiny prekážok v práci? Ak zamestnanec pracoval 6 hodín a 2 hodiny poberal náhradu mzdy titulom prekážok v práci na strane zamestnávateľa, môže si zamestnávateľ žiadať o príspevok za tie 2 hodiny?

Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 4. 2020

Zamestnávateľ v oblasti služieb, zameranej na opravy strojov a zdvíhacích zariadení, má 7 zamestnancov, vrátane 2 konateľov, a traja zamestnanci majú deti vo veku do 10 rokov. Jeden zamestnanec je na OČR v dôsledku zatvorenia predškolského zariadenia, v tomto prípade jasličiek, a ostatní zamestnanci v mesiaci marec 2020 dostali mzdy v plnej, t. j.100 % výške. Avšak v dôsledku obmedzení ohľadne koronavírusu sa zamestnávateľovi znížili zákazky a aj platby za už vykonané služby, zákazníci ich neuhrádzajú. 

Dátum publikácie: 26. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Má zamestnanec nárok na náhradu mzdy, keď bol predvolaný na okresný súd ako svedok?

Dátum publikácie: 25. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 5. 2020

Môže zamestnávateľ žiadať príspevok od štátu pri poklese tržieb podľa Opatrenia č. 3B aj na zamestnancov, ktorí majú ku dňu 21. 5. 2020 pracovné zmluvy na dobu určitú do 30. 6. 2020, a nie je isté, či sa im bude pracovný pomer predlžovať?

Dátum publikácie: 19. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnávateľ má uzatvorený hotel od 12. 3. 2020 a zamestnanci sú doma, za apríl 2020 neodpracovali ani hodinu, budú mať vyplácanú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Keďže majú minimálnu mzdu 580 €, tak 80 % je suma iba 464 €. Musí im zamestnávateľ tých 20 % doplatiť?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnankyňa je na PN od 20. 4. 2020, zároveň s ňou zamestnávateľ skončil pracovný pomer 20. 4. 2020 podľa § 68 Zákonníka práce pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnankyňa dostala poštou list vystavený 21. 4. 2020, ktorým jej zamestnávateľ oznámil okamžité skončenie pracovného pomeru dňom 20. 4. 2020. Je toto skončenie platné? Čo s PN? Má zamestnankyňa nárok na náhradu príjmu?

Dátum publikácie: 17. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Aký je ročný maximálny počet hodín nadčasov, ktoré môže zamestnankyňa na polovičnom úväzku odpracovať?

Dátum publikácie: 8. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Kúpeľné zariadenie bolo v dôsledku COVID-19 zatvorené od poslednej dekády marca až do 31. 5. 2020. Zamestnávateľ žiadal o príspevok od ÚPSVaR za marec a apríl 2020 žiadosťou 3b – medziročný pokles tržieb. V období od 1. do 9. mája 2020 však zariadenie na základe príkazu MV SR fungovalo ako karanténne zariadenie...

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Zamestnávateľ stravné lístky kupoval fyzicky v predajni. Tieto sú však kvôli koronavírusu zatvorené. Začal ich objednávať cez internet. Sú aj iné možnosti príspevku na stravu pre zamestnanca - podlieha takýto príspevok zdaneniu a odvodom? Majú nárok na stravné lístky/príspevok na stravu aj tí, ktorí museli zostať s deťmi doma alebo sú na PN, ošetrovnom alebo na dovolenkách? V akých prípadoch má zamestnanec nárok na stravné lístky?

...

Partner