61 výsledkov
Dátum publikácie: 4. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Súd rozhodol o neplatnom skončení pracovného pomeru. Ako sa vyrovná poistné na sociálne a zdravotné poistenie? Ako sa platí daň?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec si počas celého roka 2019 uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. V januári 2020 zamestnávateľovi doniesol Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, že mu bol od 29. januára 2019 priznaný starobný dôchodok. Ako postupovať pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2019?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Spoločnosť je užívateľským zamestnávateľom, má dočasne pridelených zamestnancov. Kto v tomto prípade vypláca cestovné náhrady (stravné) zamestnancom a ako má vykazovať náklady spojené s týmito zamestnancami (napr. ubytovanie na služobnej ceste na faktúru) z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Je možné vyplatiť 13. plat vo výške 500 € (aj keď to nie je výška priemerného platu) v roku 2019? Ak áno, bude to platiť aj pre rok 2020?

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec bol evidovaný časť roka 2018 na úrade práce a chce, aby mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane. Zamestnávateľ bol jeho jediným zamestnávateľom. Je zamestnanec povinný priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie doklad z úradu práce? Alebo mu môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovania dane aj bez tohto dokladu tým, že čestne prehlasuje, že nemal iné zdaniteľné príjmy?

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnanec ukončil v roku 2018 pracovný pomer u zamestnávateľa a začal ešte v roku 2018 pracovať v Českej republike. Ako má zamestnanec postupovať pri vyrovnaní dane? Je povinný podať daňové priznanie alebo mu môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? V prípade, že môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ktorý zamestnávateľ mu môže ročné zúčtovanie vykonať - bývalý zamestnávateľ v Slovenskej republike alebo aktuálny zamestnávateľ v Českej republike?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 11. 2009

Firma so sídlom v SR (organizačná zložka anglickej firmy v SR, neplatiteľ DPH) potrebuje pre projekt zabezpečiť osobu s určitou špecializáciou, ktorá ho bude zastrešovať. Takáto osoba je v Maďarsku. Tento človek nemá v HU žiadnu firmu. Je to súkromná osoba a prácu bude vykonávať v HU a posielať elektronicky.

Aké má firma možnosti, aby takéhoto človeka mohla zaplatiť? Prípadne aké povinnosti pre firmu a pre túto osobu by z toho vyplývali? Nejaká forma zmluvy alebo dohoda o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, alebo iná zákonná možnosť, aby to pre firmu bol daňový náklad a občan HU mal splnené všetky povinnosti či už voči úradom v SR, alebo v HU?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012

1. Zamestnávateľ plánuje zamestnať občana z EÚ (Chorvát). Aké povinnosti vyplývajú zo strany zamestnávateľa, okrem toho, že ho musí zaevidovať na SP, ZP a Inf. kartu na úrade práce? Je nutné ho nahlásiť na cudzineckú políciu, ak bude u zamestnávateľa 1 mesiac? Aké r. č. uviesť na SP a ZP?

2. Ak by ho zamestnávateľ druhý mesiac chcel vyslať do svojej pobočky v Bosne a Hercegovine, kde by robil pre zamestnávateľa, nahlasuje sa, že bude vyslaný inde? Ak áno, komu? V rámci EÚ je to PD A1? Kde sa budú odvádzať odvody?

Dátum publikácie: 18. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 18. 6. 2016

Spoločnosť sa zaoberá nákladnou železničnou prepravou. Chce zamestnať českého občana, ale výkon práce by mal len v Čechách. Je takáto možnosť? Ak áno, ako postupovať?

Dátum publikácie: 25. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný benefit vo forme finančnej podpory pôžičky (príspevok). V pravidlách poskytovania benefitov je uvedené:

„V prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo dôvodného prepustenia zamestnanca má zamestnanec povinnosť vrátiť príspevok spoločnosti vo výške príspevku poskytnutého v posledných 24 mesiacoch pred skončením pracovného pomeru. V prípade trvania pracovného pomeru viac ako 2 roky nemusí zamestnanec tento príspevok vrátiť.“

Finančnú podporu pôžičky zamestnancom zamestnávateľ poskytuje mesačne v hrubom, t. j. je predmetom zdanenia a zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnanca vrátiť príspevok má záujem ošetriť legislatívne dohodou o finančnej podpore pôžičky.

1. Môže zamestnávateľ vrátenie poskytnutého príspevku (pri porušení podmienok) realizovať z hrubej mzdy zamestnanca mínusovou položkou v hrubom?

Napríklad: zamestnanec má základnú hrubú mzdu 800 eur, mesačne mu zamestnávateľ poskytuje finančnú podporu pôžičky 20 eur, t. j. jeho hrubý mesačný príjem celkom je 820 eur. Zamestnanec skončil pracovný pomer po 1 roku, príspevok mu bol poskytovaný 6 mesiacov (t. j. vo výške 6 * 20 eur = 120 eur). Pri zúčtovaní poslednej mzdy sa môže vrátenie príspevku realizovať nasledovne:

Základná hrubá mzda 800 eur

Finančná podpora pôžičky – 120 eur (vrátane príspevku za 6 mesiacov)

Hrubý príjem celkom 680 eur

2. Alebo sa má realizovať vrátenie finančnej podpory pôžičky formou zrážky zo mzdy, t. j. z čistej mzdy zamestnanca?

V tomto prípade znížené o zaplatenú daň a sociálne a zdravotné odvody zamestnanca (20 * 13,4 % odvody = 2,68 eura a 20 * 19 % daň = 3,8). To znamená že mesačná podpora pôžičky pre zamestnanca v čistom je 20 – 2,68 – 3,8 = 13,52 eura * 6 mesiacov poskytovania podpory = 81,12 eura.

Týchto 81,12 eura by bolo realizovaných zrážkou z čistej mzdy zamestnanca?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.