692 výsledkov
...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020

Národná rada SR schválila 2. 4. 2020 vládny návrh zákona, ktorý novelizuje Zákonník práce a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Snahou bolo v krízovej situácii udržanie existujúcich pracovných miest zo strany štátu a pomoc zamestnávateľom, aby mohli flexibilnejšie reagovať na mimoriadnu situáciu v rámci svojej spoločnosti. Ustanovuje napr. nariadenie čerpania dovolenky, poskytovanie náhrady mzdy vo výške 80 %v prípade uzatvorenia prevádzky, predĺženie obdobia podpory v nezamestnanosti, úpravu povinností v oblasti BOZP a iné. 

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Cieľom zákona 63/2020 Z. z. je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon upravuje čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného, ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Zákon podáva pomocnú ruku aj zamestnávateľom, aby v čase zavedených opatrení, akými je napríklad karanténa, nemuseli znižovať stavy zamestnancov.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 3. 2020

Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon účastníka pracovného pomeru adresovaný druhému účastníkovi tohto pomeru, ktorý smeruje k skončeniu pracovného pomeru. Ktorých chýb by sa mali zamestnávatelia a  zamestnanci vyvarovať, aby ich okamžité skončenie pracovného pomeru neskončilo pred súdom ako neplatné? Niekoľko rozhodnutí poukazuje na ustálené názory súdov. 

Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 20. 3. 2020

Základné pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov, ako práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, karanténa zamestnanca, čerpanie OČR, znížený nárok na mzdu, pokles potreby práce zamestnávateľa. 

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Ak si práve pripravujete prezentáciu, bez ohľadu na to, či budete prezentovať seba, návrh projektu alebo nejaký report, iste chcete publikum zaujať. Článok prináša tipy, ktoré môžu pomôcť, aby bola vaša prezentácia úspešná. Jej výnimočnosť však podporíte tým, že zostanete sami sebou a využijete vlastnú kreativitu.

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Zabezpečovanie a uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí sa dotýka mnohých oblastí spoločenského života vrátane oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Autor sa zameriava na vybrané aspekty relevantnej právnej úpravy zabezpečovania a uplatňovania princípu rovnosti príležitostí v pracovnoprávnych vzťa­hoch, ktoré sú zakotvené v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 3. 2020

Vzhľadom na neustály nárast pacientov infikovaných vírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky je potrebné sa pripraviť aj na dosahy s tým spojené v pracovnoprávnych vzťahoch. V článku si povieme viac o preventívnych zdravotných opatreniach na pracovisku, ako aj o jednotlivých inštitútoch Zákonníka práce, ktoré môžu zamestnávatelia využiť s cieľom predísť alebo zamedziť šírenie koronavírusu na pracovisku.

Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 3. 2020

Koronavírus na pracovisku. Načo je potrebné upriamiť svoju pozornosť? V týchto dňoch dominuje Home Office čoraz viac vo väčšine spoločností na Slovensku, a to v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom. Aké sú nároky v rámci spomínaného pracovnoprávneho vzťahu v zmysle Zákonníka práce? Aké sú často kladené otázky v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu zo strany zamestnávateľov?

Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019

Článok objasňuje podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou a pedagogických zamestnancov v kontexte nového systému vykonávania atestácií.

Dátum publikácie: 2. 3. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Tento článok bližšie rozoberá druh práce, pracovnú náplň a otázky, ktoré v súvislosti s týmito pojmami v praxi trápia zamestnávateľov.

...

Partner