697 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi
Právny stav od: 20. 7. 2020

Dňa 20. 7. 2020 boli Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny znovu spustené projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29. rokov: národný projekt „Praxou k zamestnaniu – 2“ a národný projekt „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie- 2“. Tieto projekty sa realizujú prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady práce“) vo všetkých krajoch Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Dohoda o skončení pracovného pomeru je považovaná za jednoduchšie, nekonfliktné a zmierlivé ukončenie pracovného pomeru, kedy si môžu zamestnávateľ so zamestnancom určiť podmienky odchodu zo zamestnania. S takými podmienkami musia súhlasiť obidve zmluvné strany. 

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak sa pracovný pohovor vedie správnym smerom, kandidát by sa mal na ňom už po chvíli cítiť uvoľnene. Pohovor by mal byť zároveň dôsledne premysleným mechanizmom, ktorým sa dajú získať relevantné informácie o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach jednotlivých kandidátov.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 9. 2020

Súbežné pracovné pomery a výkon inej zárobkovej činnosti popri pracovnom pomere u svojho zamestnávateľa a možnosť obmedzenia zárobkovej činnosti zo strany zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru zamestnanca, nároky a na druhej strane záväzky zamestnanca a zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Delené pracovné miesto alebo "job sharing" vytvára podmienky pre zvýšenie flexibility na slovenskom trhu práce a reaguje nielen na požiadavky zamestnávateľov, ale aj na požiadavky zamestnancov. Od klasického pracovného pomeru na dobu neurčitú na plný pracovný úväzok líši niekoľkými črtami. 

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tento príspevok hovorí o tom, čo možno rozumieť pod pojmom bezúhonnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, ako sa táto bezúhonnosť preukazuje a aké sú následky pre zamestnanca, ktorý v čase trvania pracovného pomeru prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 198/2020 Z. z. Upravuje 40 právnych predpisov. Novela zákona o sociálnom poistení v desiatom článku nadobúda účinnosť od 21. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 7. 2020

Od 30. júla 2020 sa do slovenskej legislatívy preberá aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, a to zákonom č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce. Novela nadobudla účinnosť od 30. júla 2020.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 7. 2020

Vyslanie sa uplatňuje v prípade, ak zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca, ktorý bežne vykonáva prácu v jednom členskom štáte, dočasne vykonávať prácu v súvislosti s poskytovaním služby v inom členskom štáte.

Dátum publikácie: 26. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 7. 2020

Zamestnanec, ktorý je vyslaný z inej členskej krajiny EÚ na územie Slovenskej republiky, je naďalej zamestnancom vysielajúceho hosťujúceho zamestnávateľa a na územie Slovenskej republiky príde iba dočasne vykonávať službu na základe kontraktu, ktorý má jeho zamestnávateľ uzatvorený v rámci cezhraničného poskytovania služieb.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.