1083 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ zamestnáva starobného dôchodcu v pracovnom pomere. V prípade skončenia pracovného pomeru má tento zamestnanec nárok na odchodné aj odstupné?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Spoločnosť je užívateľským zamestnávateľom, má dočasne pridelených zamestnancov. Kto v tomto prípade vypláca cestovné náhrady (stravné) zamestnancom a ako má vykazovať náklady spojené s týmito zamestnancami (napr. ubytovanie na služobnej ceste na faktúru) z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec má rozvrhnutý rovnomerne pracovný čas (pondelok – piatok) od 7:00 hod. do 15:00 hod. (37,5 hod. týždenne). Zamestnancovi je nariadená práca vo sviatok od 14:00 hod. do 17:00 hod. 1. sviatok pripadne na štvrtok (29. 8. – štátny sviatok), 2. sviatok pripadne na nedeľu (1. 9. štátny sviatok). Na aké peňažné plnenie má zamestnanec nárok, ak si bude čerpať náhradné voľno?

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie robí 7 dňový pobytový letný tábor pre deti. Môžu si zamestnanci uplatniť na deti príspevok na rekreáciu z tohto pobytu? Ak áno, faktúra bude od „Občianskeho združenia“, ktoré to organizuje? Alebo aké doklady z takéhoto pobytu treba dokladovať?

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2003

Akú ochranu poskytuje Zákonník práce matkám starajúcim sa o maloleté deti pri rozvrhovaní pracovného času, nariaďovaní nadčasovej práce a vysielaní na viacdňovú pracovnú cestu mimo obvodu obce ich pravidelného pracoviska alebo bydliska?

Dátum publikácie: 12. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnanec pracuje na polovičný úväzok s hrubou mzdou 312 €, čistá mzda je 270,20 €. Zamestnanec má jednu vyživovanú osobu – manželku. Dňa 26. 8. 2019 bol doručený exekučný príkaz na neprednostnú zrážku zo mzdy od exekútora. Dňa 4. 9. 2019 bol doručený ďalší exekučný príkaz na neprednostnú pohľadávku. Ako sa majú zrážky zrážať pre prvého exekútora? Druhému je potrebné iba oznámiť, že povinný má už jednu zrážku a druhému exekútorovi sa nezasiela žiadna suma?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa priniesla z mestskej polície príjmový pokladničný doklad, ktorý je vystavený na meno jej 7-ročného syna. Mestská polícia organizuje letný tábor pre deti (nie je to ich vlastné zariadenie). Čo má ešte zamestnankyňa doložiť, aby mala nárok na príspevok na rekreáciu? Príjmový doklad je v poriadku? Nikde nie je žiaden doklad o tom, že to je jej syn. Musí priniesť nejakú faktúru na svoje meno? Alebo stačí len zmeniť príjmový doklad na jej meno? A v príjmovom doklade vypísať, že ide o letný tábor pre syna?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Úhradu zálohy za rekreačný pobyt vykonala dcéra zamestnankyne zo svojho účtu. Následne zamestnankyňa neskôr vykonala prevod v tej istej sume na dcérin účet. Faktúra bola vystavená na meno zamestnankyne a taktiež doplatok bol uhradený zamestnankyňou v hotovosti. Je možné zamestnankyni uznať príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec priniesol žiadosť o vyplatenie rekreačného príspevku na rekreáciu, ktorej sa zúčastnil s manželkou. Predložil faktúru aj doklad o zaplatení, lenže na faktúre je uvedené len DIČ, dotyčný poskytovateľ nemá živnosť ani IČO. Je možné v takomto prípade poskytnúť rekreačný príspevok?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Na aký počet dní dovolenky má zamestnankyňa nárok, ak je zamestnaná od 19. 4. 2016, na materskú dovolenku nastúpila 9. 8. 2016 a na rodičovskú dovolenku nastúpila 1. 5. 2017? Rodičovská dovolenka jej končí 14. 9. 2019. Má nárok na 20 dní dovolenky za rok?

...

Partner