Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Riadenie ľudských zdrojov
233 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 12. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011

Pri skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nárok na poskytnutie náhrady mzdy za nevyčerpaný zostatok nároku na dovolenku a na zaplatenie mzdy za hodiny odpracované v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času. Zamestnanec, jeho súčasný i budúci zamestnávateľ majú záujem uzavrieť trojstrannú dohodu podľa § 32 Zákonníka práce, na základe ktorej by uvedené nároky zamestnanca uspokojil jeho nový zamestnávateľ umožnením dočerpania zostatku nároku na dovolenku s poskytnutím náhrady mzdy v rovnakej výške, akú by mu bol poskytol jeho súčasný zamestnávateľ, ako aj „prenesením“ hodín odpracovaných v rámci konta pracovného času nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času do svojej evidencie pracovného času. Umožňuje Zákonník práce uzavretie vyššie uvedenej trojstrannej dohody?

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Ustanovenie § 97 ods. 6 Zákonníka práce hovorí, že: „Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne....“ To znamená, že v jeden deň pracovník odpracuje 8 hod. (+ prestávka 30 min.) a nadčas môže mať v jednom dni MAXIMÁLNE koľko hodín? Ako chápať slovo „v priemere“ 8 hodín týždenne a koľko môže zamestnanec v jeden deň maximálne odpracovať vrátane nadčasu?

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec prestal chodiť do práce, nikomu sa neozýva a doma o ňom taktiež nič nevedia. Zamestnávateľ mu napísal okamžité skončenie pracovného pomeru a poslal doporučene na adresu do vlastných rúk. K akému dňu ho má odhlásiť z poisťovní?

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanec nenastúpil do práce tri dni po sebe? Môže zamestnávateľ s ním ukončiť pracovný pomer?

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ sa so zamestnankyňou dohodol na zmene týždenného pracovného času z dôvodu zdravotného stavu jej dieťaťa. Je potrebné spraviť novú pracovnú zmluvu so zamestnankyňou alebo stačí dodatok k pracovnej zmluve?

Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnávateľ chce vydať interný predpis k osobným prekážkam v práci (lekár zamestnanec a sprevádzanie). V internom predpise bude ustanovené, že podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnanec povinný dať si potvrdiť existenciu prekážky v práci a jej trvanie a ak si zamestnanec nedá potvrdiť trvanie prekážky, zamestnávateľ posúdi trvanie prekážky maximálne v rozsahu 4 hodiny, ak navštívil lekára v okolí, nie vo vzdialenom meste. Má právo zamestnávateľ vydať takýto interný predpis? Zamestnankyňa doložila potvrdenie od lekára, kde jej lekár potvrdil priepustku pečiatkou a dátumom bez označenia času trvania. Je takto potvrdená priepustka potvrdením trvania prekážky v práci na celú pracovnú zmenu?

Dátum publikácie: 9. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 2. 2010

Zamestnankyňa počas rodičovskej dovolenky prijala ponuku iného zamestnávateľa, kde má nástup 19. 8. 2019. Akým spôsobom môže skončiť pracovný pomer? Musí zamestnávateľ preplatiť nárok na dovolenku, ktorá jej vznikla počas dvoch predchádzajúcich materských dovoleniek? Ktorý paragraf upravuje povinnosť preplatenia dovolenky?

Dátum publikácie: 9. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ má zamestnanca, ktorý dňa 26. 12. 2019 dosiahne vek odchodu do starobného dôchodku. Zároveň je tento zamestnanec čiastočne invalidný, má mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 55 %. Ak sám nepožiada o odchod do starobného dôchodku, môže mu dať zamestnávateľ výpoveď po dni dosiahnutia veku odchodu do dôchodku, t. j. 26. 12. 2019 v zmysle § 66 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 8. 10. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže byť postup zamestnávateľa považovaný za diskriminačný, ak má v úmysle poskytnúť skupine zamestnancov vo veku do 33 rokov tzv. bonusové voľno, t. j. za každý 1 odpracovaný rok 1 deň, maximálne však 5 dní voľna s náhradou mzdy s cieľom kompenzácie ich nižšej základnej výmery dovolenky oproti základnej výmere dovolenky zamestnancov vo veku nad 33 rokov?

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa Y nastúpila do pracovného pomeru na zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnankyne X od 1. 3. 2017. K 1. 9. 2019 zamestnankyňa X nastupuje do práce. Je možné so zamestnankyňou Y uzatvoriť ešte pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok alebo už musí zamestnávateľ urobiť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú?

...

Partner