108 výsledkov
Dátum publikácie: 23. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec zaplatil pobyt na rekreáciu v roku 2018, ale samotný pobyt absolvuje v marci 2019. Má nárok na preplatenie príspevku na rekreáciu? Okrem faktúry je potrebné dokladať aj doklad o úhrade?

Dátum publikácie: 23. 5. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma - jednoduché účtovníctvo, platiteľ DPH - prevádzkuje reštauračné zariadenie. Firma ako zamestnávateľ poskytuje stravovanie aj vlastným zamestnancom. Na konci mesiaca zamestnanci zaplatia za počet odobratých obedov, konkrétne 45 % z ceny obeda, t. j. 1,90 € za 1 obed. V tejto sume je zahrnutá aj DPH. Do výdavkov firmy ide nákup potravín. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, avšak zamestnanec z dôvodu nesúhlasu s časom výdaja stravy požaduje jeho zmenu alebo zabezpečenie stravovania poskytnutím stravovacích poukážok, je zamestnávateľ povinný požiadavke zamestnanca vyhovieť?

Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 6. 2018

Minimálna suma príspevku na stravovanie zamestnanca pri poskytnutí stravovacej poukážky v hodnote 3,60 € je vo výške 1,98 € (55 % z 3,60 €). Je možné postupovať tak, že ak spoločnosť poskytuje teplú stravu, 55 % z ceny jedla, tak by mohla dať aj príspevok minimálne 55 % zo sumy 3,60 €?

Dátum publikácie: 13. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa požiadala o rekreačný príspevok, pričom predložila zamestnávateľovi faktúru vystavenú na jej meno, kde sú rozpísané ubytovacie služby, strava a procedúry, ale nie je tam uvedená daň z ubytovania. K faktúre je priložený daňový doklad z registračnej pokladnice z toho istého ubytovacieho zariadenia, kde je uvedený kúpeľný poplatok a nie daň z ubytovania, je to v poriadku? Na doklade z registračnej pokladnice je uvedené meno dcéry zamestnankyne a nie meno zamestnankyne.

Dátum publikácie: 13. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Dve zamestnankyne, kolegyne (nežijú v spoločnej domácnosti), boli spolu na víkendovom pobyte, pričom jedna objednala pobyt cez zľavomat pre dve osoby. Pobyt je správne – ubytovanie na 2 noci + strava, pri platení dostali pokladničný doklad, kde boli uvedené obe mená – hore objednávateľka a ako druhá osoba jej kolegyňa. Môže zamestnávateľ sumu na bločku vydeliť dvomi a potom každej uplatniť 55 %?

Dátum publikácie: 10. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil zamestnávateľovi faktúru na uplatnenie príspevku na rekreáciu, na ktorej je uvedené, že mal zakúpenú prístelku pre vnučku, ktorá sa zúčastnila rekreácie, ale nežije so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Môže zamestnávateľ uplatniť doklad s odrátaním dieťaťa alebo dieťa nesmie byť na faktúre uvedené?

Dátum publikácie: 9. 5. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnávateľ má uzatvorené s tým istým zamestnancom dve pracovné zmluvy - každú na polovičný úväzok, čiže každá je na 4 hodiny denne. Má zamestnanec nárok na stravný lístok, keď má obidve zmluvy uzatvorené u jedného zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 3. 5. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec pracuje v trvalom pracovnom pomere od pondelka do piatka. Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť stravné lístky zamestnancovi, ktorý pracoval v sobotu a nedeľu viac ako štyri hodiny?

Dátum publikácie: 30. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Možno ako oprávnené náklady zamestnanca na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu uznať aj miestnu daň a výdavky na konzumáciu v bare a minibare ubytovacieho zariadenia, ak sú súčasťou daňového dokladu?

Partner