129 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Možno za oprávnené výdavky s povinnosťou preplatenia zamestnávateľom v určenej výške v rámci príspevku na rekreáciu považovať aj preukázané výdavky zamestnanca, ktoré uhradil českej cestovnej kancelárii (sídlo firmy i prevádzkareň v ČR, za zakúpený zájazd: názov: 2019 SLOVENSKO Piešťany 3* Hotel HARMONIA – dvojlôžková izba). Pod bodom Služby je v zmluve uvedené: základná cena vrátane plnej penzie xxx,xx €, 12 procedúr cena 0 €. Podľa názoru zamestnávateľa v Zákonníku práce nie je uvedené, kde službu – pobytový balík kúpi. Je možné po preukázaní úhrady dokladom o zaplatení služby zakúpenej zmluvou o zájazde príspevok na rekreáciu zamestnancovi vyplatiť?

Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Majú nárok na príspevok na rekreáciu aj zamestnanci, ktorí boli uvoľnení na výkon odborovej funkcie? Ustanovenie § 136 Zákonníka práce nehovorí, že by nemali mať nárok na uvedený príspevok.

Dátum publikácie: 19. 7. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec priniesol žiadosť o preplatenie príspevku na rekreáciu spolu s faktúrou, kde na faktúre je vyčíslená suma za rekreáciu 74,50 €, ďalej je tam uvedené, že rekreácia bola zaplatená cez zľavomat a k úhrade 0 € (keďže bola už rekreácia uhradená). Postačuje na uplatnenie si príspevku na rekreáciu takáto faktúra s uvedením, že rekreácia bola už uhradená prostredníctvom zľavomatu?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Vzťahujú sa slová „organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin“ aj na tzv. denné tábory detí, ktoré budú bez nocľahu? Môže zamestnávateľ uznať a vyplatiť príspevok na rekreáciu za denný tábor dieťaťa?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec zaplatil týždenný pobyt pre dieťa v dennom tábore počas školských prázdnin v mieste bydliska, to znamená, že nocuje doma. Vzťahuje sa príspevok na rekreáciu aj na tieto denné tábory?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

O príspevok je možné požiadať aj v prípade denného tábora počas prázdnin aj v tom prípade, že nie je pobytový - napr. prímestský tábor?

Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Detský letný tábor sa začína od 30. 6. 2019 do 9. 7. 2019. Keďže prázdniny začínajú 1. 7. 2019 a detský letný tábor je už od 30. 6. 2019, treba rátať príspevok na rekreáciu od 1. 7. 2019 alebo od 30. 6. 2019?

Dátum publikácie: 11. 7. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nezisková organizácia každoročne organizuje letné tábory. Rodičia zaplatia tento pobyt neziskovej organizácii, ktorá to potvrdí vystavením príjmového pokladničného dokladu vystaveného na meno rodiča a tiež potvrdenie o účasti na letnom tábore. Po uskutočnení tábora ubytovacie zariadenie vystaví faktúru pre neziskovú organizáciu, kde bude uvedený počet detí a počet nocí. Aké doklady by mal zamestnanec predložiť zamestnávateľovi, aby mu vznikol nárok na príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 8. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec absolvoval 2-dňový pobyt v kúpeľoch Bešeňová. Faktúru za pobyt predložil od cestovnej kancelárie, ktorá mu pobyt sprostredkovala. Na faktúre od cestovnej kancelárie je uvedené: za pobyt od 1. 2. do 3. 2. 2019 v kúpeľoch Bešeňová. Môže mu zamestnávateľ faktúru uznať a vyplatiť mu 55 % z ceny faktúry?

Dátum publikácie: 8. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa preukázala vynaložené výdavky na rekreáciu dokladom vystaveným na jej meno. Na druhom hotelovom účte mala výdavky za wellness spojené s lobby barom. Môžu sa tieto výdavky za lobby bar zahrnúť do výšky na preplatenie u zamestnávateľa?

Partner