185 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie robí 7 dňový pobytový letný tábor pre deti. Môžu si zamestnanci uplatniť na deti príspevok na rekreáciu z tohto pobytu? Ak áno, faktúra bude od „Občianskeho združenia“, ktoré to organizuje? Alebo aké doklady z takéhoto pobytu treba dokladovať?

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2003

Akú ochranu poskytuje Zákonník práce matkám starajúcim sa o maloleté deti pri rozvrhovaní pracovného času, nariaďovaní nadčasovej práce a vysielaní na viacdňovú pracovnú cestu mimo obvodu obce ich pravidelného pracoviska alebo bydliska?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec si objednal dovolenku v SR v máji 2019. Rekreačné zariadenie vystavilo zálohovú faktúru v plnej výške, ktorú bol zamestnanec povinný uhradiť neodkladne, pričom samotná rekreácia bude prebiehať až v októbri 2019. Zamestnanec si teda môže požiadať zamestnávateľa o preplatenie rekreácie vo výške 55 % z hodnoty, max. však 275 eur až po absolvovaní danej rekreácie?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa priniesla z mestskej polície príjmový pokladničný doklad, ktorý je vystavený na meno jej 7-ročného syna. Mestská polícia organizuje letný tábor pre deti (nie je to ich vlastné zariadenie). Čo má ešte zamestnankyňa doložiť, aby mala nárok na príspevok na rekreáciu? Príjmový doklad je v poriadku? Nikde nie je žiaden doklad o tom, že to je jej syn. Musí priniesť nejakú faktúru na svoje meno? Alebo stačí len zmeniť príjmový doklad na jej meno? A v príjmovom doklade vypísať, že ide o letný tábor pre syna?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Úhradu zálohy za rekreačný pobyt vykonala dcéra zamestnankyne zo svojho účtu. Následne zamestnankyňa neskôr vykonala prevod v tej istej sume na dcérin účet. Faktúra bola vystavená na meno zamestnankyne a taktiež doplatok bol uhradený zamestnankyňou v hotovosti. Je možné zamestnankyni uznať príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec priniesol žiadosť o vyplatenie rekreačného príspevku na rekreáciu, ktorej sa zúčastnil s manželkou. Predložil faktúru aj doklad o zaplatení, lenže na faktúre je uvedené len DIČ, dotyčný poskytovateľ nemá živnosť ani IČO. Je možné v takomto prípade poskytnúť rekreačný príspevok?

Dátum publikácie: 21. 11. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnávateľ prijal faktúru (od osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby) za obedy pre zamestnancov s DPH (napr. 1 000 + 200 = 1 200 eur). Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu je 300 eur za všetkých zamestnancov. Môže zamestnávateľ uplatniť DPH z prijatej faktúry na celú čiastku, t. j. 200 eur alebo iba zo sumy 700 eur, t. j. 140 eur? Je príspevok zo sociálneho fondu bez odvodov a daní? Firma nakupuje pre zamestnancov aj darčekové poukážky, ktoré hradí zo sociálneho fondu. Podliehajú tieto poukážky u zamestnancov zdaneniu a odvodom?

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil faktúru za pobyt vrátane služieb v kúpeľoch v termíne od 19. 4. do 22. 4. 2019. Takto je to uvedené na faktúre. Faktúru vystavila cestovná kancelária, cez ktorú si zamestnanec objednával tento pobyt. Sú správne takéto doklady, ak dodávateľom je cestovná kancelária a ubytovacie zariadenie je iné?

Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke a od 1. 2. 2019 pracuje na dohodu o vykonaní práce. Z uvedenej dohody sa jej bude počítať materské (od 16. 4. 2019). Môže počas poberania materského pracovať na základe uvedenej dohody, ak by bol so zamestnávateľom spísaný dodatok k dohode, že príjem za vykonanú prácu jej bude vyplatený až po skončení poberania materského?

...

Partner