226 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec si chce uplatniť rekreačný poukaz na dieťa. Tábor začal 29. 6. 2020 a trvá do 3. 7. 2020. Môže sa rozdeliť suma na faktúre na obdobie prázdnin?

Dátum publikácie: 18. 9. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa, ktorá nastúpila do pracovného pomeru v roku 2014 a bola na materskej a rodičovskej dovolenke, sa dňa 2. 9. 2019 vrátila do práce. Má nárok na príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec sa zúčastnil pobytu s cieľom prenájmu priestorov rekreácie v dobe od 19. 7. 2020 do 23. 7. 2020. Predložil faktúru s uvedeným DIČ a príjmovým pokladničným dokladom o zaplatení. Na faktúre nie je uvedené IČO, DIČ sa nedá skontrolovať a nie je na faktúre vyznačená daň z ubytovania. Má vôbec nárok na rekreačný príspevok? Je predložený doklad dostatočný?

Dátum publikácie: 21. 8. 2020
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie – športový zväz, ktorého činnosťou je vedenie športového klubu, organizuje v lete pre deti kemp v zariadení, ktoré nevydáva doklady potrebné na uplatnenie rekreačného poukazu. Môže občianske združenie - športový zväz - dať doklad o úhrade kempu použiteľný na uplatnenie si rekreačného poukazu pre rodičov detí? Aký vplyv bude mať tento doklad na účtovníctvo občianskeho združenia? Pôjde o zdaňovaný príjem alebo nezdaňovaný príjem?

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanec dostal faktúru k rekreačnému poukazu, ale o zaplatení faktúry nedostal žiadny doklad. Postačuje, keď podpíše čestné vyhlásenie, že uhradil sumu na faktúre alebo je potrebné predložiť účtovný doklad?

Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ vyhotoviť dodatok k pracovnej zmluve, ak zamestnanec vykonáva prácu v mieste bydliska počas koronavírusu?

Dátum publikácie: 5. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnanci počas mimoriadnej situácie pracujú z domu. Zamestnávateľ si chce upraviť v kolektívnej zmluve, že bude počas obdobia práce z domu z dôvodu týchto mimoriadnych situácií, ak nastanú, poskytovať peňažný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ chce, aby tento finančný príspevok na stravovanie bol oslobodený od dane a odvodov, keďže sa bude poskytovať počas mimoriadnej situácie. Môže si neplatenie dane a odvodov z finančného príspevku na stravovanie upraviť v kolektívnej zmluve?

Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec bol na rekreácii s manželkou. Rekreáciu uhradil kreditnou kartou vystavenou k účtu manželky. Výplatu mu zamestnávateľ posiela na iný účet, v inej banke. Má nárok na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu oslobodený od dane?

Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Stavebná firma má veľký podiel zamestnancov, ktorí za prácou dochádzajú v rozpätí 10 – 35 km. Ako by spoločnosť vedela v zmysle zákona poskytnúť týmto zamestnancom príspevok na úhradu nákladov na cestovanie za prácou – finančný príspevok, aby to pre zamestnancov bolo oslobodené od odvodových a daňových povinností? Je to daňovo uznaný výdavok?

Dátum publikácie: 23. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ neprideľoval prácu zamestnancom z dôvodu odstávky výroby pre pandémiu a platil im náhradu mzdy 80 % z priemerného zárobku počas dvoch týždňov. Môže si uplatniť nárok na finančný príspevok 3A?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.