374 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnancovi spätne priznali 3,5 roka starobný dôchodok. V roku 2018 mal uzatvorenú dohodu o vykonaní práce. Zdravotná poisťovňa vyzvala zamestnávateľa o opravu preddavkov na zdravotné poistenie. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 20. 11. 2020
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 29. 9. 2020

Slovenský zamestnávateľ chce zamestnať českého občana - dôchodcu. Bude vykonávať technickú pomoc v Afrike po dobu asi 3 mesiacov. Čistú mzdu by mal dostať približne 40 000 CZK mesačne. Aký pracovný pomer alebo dohoda by bola najvýhodnejšia pre z hľadiska odvodov? Stravné hradí zamestnávateľ podľa zákona.

Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

V rámci získavania nových projektov spoločnosť rozbehla podnikateľské aktivity v Nemecku. Na základe tejto situácie si bude v Nemecku prenajímať kanceláriu, ktorá bude mať status stálej prevádzkarne. Dlhodobý zamestnanec zmení miesto výkonu práce zo Slovenska na Nemecko (jeho výkon práce bude kancelária v Nemecku, ale ostane zamestnancom slovenskej firmy, bude vykonávať tú istú prácu ako na Slovensku). Ako správne postupovať pri posudzovaní tohto prípadu z pohľadu na zamestnanca? Asi nejde o vyslanie? V pracovnej zmluve sa zmení výkon práce z miesta na Slovensku na nemeckú kanceláriu – a z toho následne vyplývajú aj ďalšie povinnosti: čo sa týka dane z príjmu – jeho príjem bude zdaňovaný v Nemecku, ale ako sa má postupovať pri platení odvodov do SP a ZP? Vzniká v tomto prípade situácia, kedy zamestnanec by mal byť prihlásený aj do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v Nemecku?

Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Za august 2020 mal zamestnávateľ pokles tržieb o 77 %. Mzdu aj odvody zaplatil vo výplatnom termíne. Môže žiadať štátnu pomoc na zamestnanca a jeho odvody? Príspevok pošle štát na účet a odvodené odvody si má zamestnávateľ žiadať späť od poisťovní?

Dátum publikácie: 9. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 30. 12. 2018

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce je od 31. 10. 2020 práceneschopný a 10 dní je v karanténe. Má zamestnávateľ nahlásiť do zdravotnej poisťovne začiatok tejto PN kódom 1O a po skončení karantény aj koniec?

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločník s. r. o. si dlhodobo nevyplácal podiely na hospodárskom výsledku, od roku 2011 podliehajú odvodu zdravotného poistenia. Keby si chcel vyplatiť podiely do roku 2016 a ide o čiastku viac ako 500 tis. €, ako správne postupovať? Zdravotné poistenie hradí s. r. o. vo všetkých prípadoch za všetky roky, aký je strop zdravotného poistenia, prípadne ďalšie povinnosti, ktoré z toho vyplývajú?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 13. 7. 2020

UPSVaR poskytne zamestnávateľovi v rámci projektu na podporu zamestnávania v poľnohospodárstve podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti príspevok na odvody v plnej výške odvodov. Príspevok na odvody zamestnanca je potom zamestnávateľ v nasledujúcom mesiaci povinný vyplatiť zamestnancovi. Akému zdaneniu a odvodovému zaťaženiu bude podliehať tento príspevok zamestnancovi vyplatený v jeho mzde v nasledujúcom mesiaci?

Dátum publikácie: 12. 10. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanec dostal výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a pracovný pomer sa má skončiť 31. 7. 2020. Po doručení výpovede sa zamestnanec stal dočasne práceneschopný. Ak zamestnanec doručí písomne, že netrvá na pokračovaní pracovného pomeru po 31. 7. 2020 a bude mu počas PN vyplatené odstupné a preplatená dovolenka, aké odvody mu má zamestnávateľ zraziť a odviesť? 

Dátum publikácie: 9. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Za zamestnanca, ktorý má trvalé bydlisko v Rakúsku a pracuje iba na Slovensku, nevykonáva prácu z domu, je zamestnávateľ povinný viesť rakúske mzdové účtovníctvo a odvádzať rakúsku daň zo mzdy?

Dátum publikácie: 6. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Sociálna poisťovňa kontaktovala zamestnávateľa s požiadavkou o opravu výkazov za obdobie 10/2019 až 4/2020 z dôvodu, že pracovníčka mala posudkovým lekárom od obdobia 10/2019 znížený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (zo 75 % na 50 %). Z tohto dôvodu vznikla povinnosť platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti... Musí zamestnávateľ podávať opravné prehľady, ročné hlásenie a opraviť ročné zúčtovanie za rok 2019? S uvedenou pracovníčkou bol v období 4/2020 pracovný pomer ukončený.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.