1139 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2021

V súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku dôjde k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov. Zároveň sa opätovne zaviedla podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Výška odvodov poistného na sociálne a zdravotné poistenie je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného, spôsob výpočtu vymeriavacieho základu a poistného sa pre rok 2021 nemenia. Minimálny mesačný vymeriavací základ je stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 546 €. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Povinnosťou zamestnávateľa je zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 4. 2021

Predchádzajúci rok, ale aj začiatok nového roka žijeme vo zvlášť ťažkej dobe, plnej obmedzení a neistôt. Kvôli pandémii Covid-19 prichádzajú ľudia o svoju prácu, domov, izoláciou o blízkosť svojich známych a niektorí, žiaľ, aj život. Ľudia si začínajú pomaly uvedomovať, pripomínať pravé hodnoty žitia, lásky, pomoci. Určite bezpochyby pomocou budú aj nové tehotenské dávky, ktoré nás v roku 2021 čakajú a vstúpia do platnosti od 1. 4. 2021.

Účelom vzniku tejto novej tehotenskej dávky je aspoň sčasti zabezpečiť príjem ženy v období tehotenstva, počas ktorého má zvýšené výdavky, a nepriamo tak aj podporiť zníženie počtu interrupcií.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku sa budeme venovať téme ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020, termínmi, ktoré musí splniť zamestnanec, zamestnávateľ, stanovenými vzormi tlačív, povinnostiam zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dôchodky v tomto roku prechádzajú viacerými zmenami. Sú o niečo vyššie, no mení sa aj vek odchodu do dôchodku. V článku je uvedený prehľad všetkých náležitostí, ktoré sa v roku 2021 týkajú tejto dávky.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť poistné na sociálne poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči Sociálnej poisťovni plní oznamovacie, evidenčné, vykazovacie, odvodové a iné povinnosti podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1. 1. 2021 dochádza k niekoľkým zmenám v povinnostiach zamestnávateľa, čo má za následok aj zmenu používaných formulárov, a to Registračného listu zamestnávateľa, Registračného listu fyzickej osoby, Mesačného výkazu poistného a príspevkov, Výkazu poistného a príspevkov.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Mesačná suma rodičovského príspevku sa v roku 2021 zvyšuje. Výška rodičovského príspevku sa mení vplyvom životného minima, ktoré sa zvýšilo od 1. júla 2020. To isté sa vzťahuje aj na rodinné prídavky a iné sociálne dávky, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje okruh osôb, ktoré majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19, ale aj podmienky na uznanie poskytnutia tohto príplatku.

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje okruh osôb, ktoré majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19, ale aj podmienky na uznanie poskytnutia tohto príplatku.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.