2533 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako preplatiť, resp. zahrnúť do nákladov výdavok na ubytovanie zamestnanca? Zamestnanec má trvalý pobyt v inom meste a dochádza na týždňovky do miesta výkonu práce. Za ubytovanie v ubytovni priniesol faktúru na jeho meno a bloček za úhradu ubytovania vo výške 20 € (za týždeň ubytovania). Môže mu zamestnávateľ uvedenú sumu 20 € preplatiť cez výplatnú pásku (zložku mzdy nezdaniteľný príjem bez odvodov) a do nákladov firmy účtovať interným dokladom ako náklady na zamestnancov?

Dátum publikácie: 26. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Má zamestnanec nárok na náhradu mzdy, keď bol predvolaný na okresný súd ako svedok?

Dátum publikácie: 25. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 5. 2020

Môže zamestnávateľ žiadať príspevok od štátu pri poklese tržieb podľa Opatrenia č. 3B aj na zamestnancov, ktorí majú ku dňu 21. 5. 2020 pracovné zmluvy na dobu určitú do 30. 6. 2020, a nie je isté, či sa im bude pracovný pomer predlžovať?

Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ nárok na refundáciu náhrady mzdy zamestnanca, ktorý nevykonáva prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v súvislosti s COVID-19?

Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže u zamestnávateľa pôsobiť zamestnanecká rada, ak z dôvodu skončenia pracovného pomeru jedného člena zamestnaneckej rady dôjde k poklesu jej členov na 2 osoby?

Dátum publikácie: 19. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnávateľ má uzatvorený hotel od 12. 3. 2020 a zamestnanci sú doma, za apríl 2020 neodpracovali ani hodinu, budú mať vyplácanú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Keďže majú minimálnu mzdu 580 €, tak 80 % je suma iba 464 €. Musí im zamestnávateľ tých 20 % doplatiť?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Stravovacie poukážky boli zrazené zamestnancovi v decembrovej mzde 2019. Keďže nebolo dostatok stravovacích poukážok, tak sa museli doobjednať, ale faktúra prišla až v januári 2020. Ako zaúčtovať vyúčtovanie stravovacích poukážok v roku 2019, keď prišli až v roku 2020?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Zamestnanec zmenil zdravotnú poisťovňu a splnil si oznamovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi, čiže mu túto zmenu nahlásil. Ako má postupovať zamestnávateľ?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnankyňa je na PN od 20. 4. 2020, zároveň s ňou zamestnávateľ skončil pracovný pomer 20. 4. 2020 podľa § 68 Zákonníka práce pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnankyňa dostala poštou list vystavený 21. 4. 2020, ktorým jej zamestnávateľ oznámil okamžité skončenie pracovného pomeru dňom 20. 4. 2020. Je toto skončenie platné? Čo s PN? Má zamestnankyňa nárok na náhradu príjmu?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec absolvoval kúpeľnú liečbu skupiny B spolu s manželkou, ktorá absolvovala pobyt ako samoplatiteľ. Keďže zamestnávateľ mu nepriznal príspevok na rekreáciu na neho, môže mu priznať aspoň náklady na manželku?

...

Partner