Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Účtovanie miezd (PÚ, JÚ)
61 výsledkov
Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnáva žiakov. Žiaci dostávajú stravné lístky, avšak celú hodnotu stravných lístkov hradí spoločnosť. Ide v takomto prípade o daňový náklad spoločnosti (myslia sa stravné lístky, ktoré by si mali žiaci hradiť sami)? Čo sa týka účtovania, môže sa použiť zápis 527/333?

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako preplatiť, resp. zahrnúť do nákladov výdavok na ubytovanie zamestnanca? Zamestnanec má trvalý pobyt v inom meste a dochádza na týždňovky do miesta výkonu práce. Za ubytovanie v ubytovni priniesol faktúru na jeho meno a bloček za úhradu ubytovania vo výške 20 € (za týždeň ubytovania). Môže mu zamestnávateľ uvedenú sumu 20 € preplatiť cez výplatnú pásku (zložku mzdy nezdaniteľný príjem bez odvodov) a do nákladov firmy účtovať interným dokladom ako náklady na zamestnancov?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Stravovacie poukážky boli zrazené zamestnancovi v decembrovej mzde 2019. Keďže nebolo dostatok stravovacích poukážok, tak sa museli doobjednať, ale faktúra prišla až v januári 2020. Ako zaúčtovať vyúčtovanie stravovacích poukážok v roku 2019, keď prišli až v roku 2020?

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 4. 2020

Ako sa bude správne účtovať príspevok pri COVID-19 od štátu, 80 % na zamestnanca?

Dátum publikácie: 5. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako sa bude účtovať záporné konto pracovného času: napr. apríl, máj, jún bude záporné konto pracovného času, účtovanie: 381/331 (konto), 381/336 (poistné), reálne odpracovanie hodín júl: 521/381, 524/381? Od augusta kladné konto, tvorba rezervy sa zaúčtuje zápisom 521/323, 524/323?

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 29. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak účtovná firma spracováva podvojné a jednoduché účtovníctvo pre klientov - s. r. o., SZČO a občianske združenia, ale nie mzdovú agendu, tu dostáva podklady len pre zaúčtovanie od inej účtovnej firmy, kde nie sú uvedené osobné údaje zamestnancov. Musí mať vypracovanú GDPR?

Dátum publikácie: 30. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ plánuje zvýšiť zamestnancom príplatky za nadčasy. V Zákonníku práce je sadzba príplatku minimálne 25 % z priemernej mzdy. Ak sa zvýši sadzba napríklad na 75 % z priemernej mzdy alebo na fixnú sumu (napríklad 10 eur/hodinu), môže si celý príplatok účtovať na účet 521 ako "daňový náklad" spolu s ostatnými mzdovými nákladmi? To isté sa týka aj prípadných príplatkov za prácu v noci, cez víkend a podobne.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní spoločnosť vypláca žiakom odmenu/štipendium a dostávajú stravné lístky, z ktorých si časť hradia sami. Keďže v postupoch účtovania nie je opomenutý takýto prípad a nejde o zamestnancov,  na aký nákladový/ záväzkový účet účtovať odmenu a na aký pohľadávkový/ nákladový účet účtovať stravné?

Dátum publikácie: 22. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ má viac ako 49 zamestnancov, teda má povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. Tvorba sociálneho fondu nebude postačovať pre vyplatenie týchto príspevkov. Akým spôsobom má zamestnávateľ naplniť sociálny fond finančnými prostriedkami okrem povinného prídelu?

Partner