66 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Vodič z povolania bol dňa 14. 9. 2019 vyslaný na pracovnú cestu: 7:35 hod. odchod zo sídla firmy (Senica), naložil tovar v SR, ktorý vyložil v ČR (čas strávený v ČR 8:45 –14:15 hod.). V ČR naložil ďalší tovar, ktorý vyložil v AT (čas strávený v AT 15:00 –18:00 hod.). Po 18:00 hod. prekročil hranicu do SR, kde zostal až do 24:00 hod. (nevrátil sa však do sídla firmy). Prináleží mu 8 hod. SR 5,10 €, 5,5 hod. ČR, 3 hod. AT (8,5 hod., 300 CZK)?

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci majú momentálne v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v Čadci. Firma sa plánuje sťahovať do Krásna nad Kysucou. Avšak presný dátum sťahovania nie je momentálne známy. V prípade, že by zamestnanci chodili pracovať do nových priestorov v Krásne nad Kysucou, služobná cesta sa ráta z miesta bydliska zamestnanca alebo z miesta, ktoré má v pracovnej zmluve dohodnuté ako miesto výkonu práce?

Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Stravné akej krajiny je potrebné použiť pri výpočte stravného prvý a posledný deň zahraničnej pracovnej cesty v Číne? Zahraničná pracovná cesta začala v Ružomberku o 5:00 hod., prechod hraníc bol o 9:00 hod., odlet z Viedne o 11:15 hod. dňa 29. 4. 2019. Prílet do Číny o 9:30 hod. dňa 30. 4. 2019. Odlet z Číny 5. 5. 2019 o 9:50 hod., prílet do Viedne o 18:45 hod., prechod hraníc o 20:30 hod. a príchod do Ružomberka o 23:00 hod. dňa 5. 5. 2019.

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Ako sa postupuje v rámci vyúčtovania pracovnej cesty (tuzemsko aj zahraničie), ak je faktúra za letenku na meno jedného zamestnanca a je ním aj uhradená? Faktúra je za troch zamestnancov, no letenky sa objednali v mene príslušného zamestnanca, pričom ich aj reálne zaplatil a uviedol ich na svojom cestovnom príkaze. Môže zamestnávateľ zaplatiť všetky tri letenky tomuto zamestnancovi?

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Je nutné mať havarijné poistenie pri použití vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste?

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako sa vypočíta nárok na cestovné náhrady, ak služobná cesta v ČR trvala nad 12 hodín a zamestnancovi boli bezplatne poskytnuté raňajky? 

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ustanovenie §13 ods. 6 zákona o cestovných náhradách definuje, že zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť i nižšie stravné, a to vo výške 5 %, ale môže organizácia dohodnúť i o 5 % vyššie?

Dátum publikácie: 2. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci mali na pracovnú cestu nastúpiť z miesta výkonu práce, t. j. zo sídla firmy, firemným vozidlom. Vozidlo sa však pokazilo a zamestnanci vycestovali na pracovnú cestu z miesta bydliska. Je možné akceptovať a preplatiť aj cestovné lístky z miesta bydliska?

Dátum publikácie: 1. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnanec vykonal v jeden pracovný deň pracovnú cestu do Rakúska. Odchod z miesta výkonu práce o 6,30 hod., prechod cez štátne hranice o 11,00 hod. Cesta späť – prechod cez hranice o 18,30 hod., ukončenie pracovnej cesty o 22,00 hod. Na území Rakúska 7,5 hodiny vychádzajú diéty 22,50 €. Je nárok aj na stravné na území Slovenska, kde cesta trvala 8 hodín?

Partner