Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Verejný sektor > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
49 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnanec má určený termín nástupu na materskú dovolenku od 20. 10. 2019. Zostatok nevyčerpanej dovolenky zamestnanca k 19. 10. 2019 bude 25 dní; z toho 5 dní je nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 a 20 dní je nevyčerpaná dovolenka za rok 2019. Ak zamestnanec nevyčerpá 5 dní dovolenky ešte z roku 2018, prepadne mu táto časť dovolenky alebo môže preniesť zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 do roku 2020? Je možné preplatiť zamestnancovi zostatok nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 – 5 dní? Pracovný pomer zamestnanca nebude ukončený.

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa poberá rodičovský príspevok, ale ukončila rodičovskú dovolenku predčasne a od 1. 1. 2019 nastúpila späť do práce na skrátený pracovný čas. Aké odvody bude platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Muž nastúpil u zamestnávateľa do pracovného pomeru od 1. 10. na plný úväzok. U svojho predchádzajúceho zamestnávateľa požiadal k 29. 9. o materskú dovolenku. Uvedenú skutočnosť oznámil zamestnávateľovi až 25. 10. Môže tento zamestnanec poberať materské dávky a zároveň byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer na plný úväzok?

Dátum publikácie: 4. 1. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec je t. č. od 2. 3. 2017 na PN a plánuje ukončiť pracovný pomer dohodou k 30. 11. 2018 zo zdravotných dôvodov. Dňa 21. 8. 2015 absolvoval základnú lekársku prehliadku v súvislosti výkonom práce, kde zamestnanca lekár uznal za spôsobilého na výkon posudzovanej práce. Je invalidný menej ako 70 % a má kartu ŤZP.

Môže zamestnanec absolvovať výstupnú lekársku prehliadku počas PN? Zamestnancovi zamestnávateľ nemá možnosť ponúknuť iné vhodné pracovné miesto, musí aj tak požiadať o preradenie na inú vhodnú prácu, aby mal nárok na odstupné?

Dátum publikácie: 29. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Má nárok na náhradu príjmu a na nemocenské dávky zamestnanec, ktorý má dohodu o vykonaní práce od 1. 6. 2018 do 28. 6. 2018? Bol prihlásený ako DOVP - nepravidelný príjem. Je práceneschopný od 21. 6. 2018.

Dátum publikácie: 13. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec má uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú od roku 1993. V období od roku 2016 do júna 2017 mal neplatené voľno. Spĺňa zamestnanec podmienky pre oslobodenie od zdravotných odvodov na výplatu 13. platu?

Dátum publikácie: 21. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová, Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ak by zamestnávateľ poskytol zo sociálneho fondu pitný režim vo forme gastrolístkov, sú z toho odvody?

Dátum publikácie: 20. 11. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Môže zamestnávateľ krátiť náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pri porušení liečebného režimu od dátumu porušenia do konca, najdlhšie do 30 dní, čiže bude aj Sociálna poisťovňa krátiť nemocenské dávky?

Dátum publikácie: 6. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Má zamestnankyňa zamestnaná späť na pracovný pomer po skončení materskej a tiež poberá rodičovský príspevok nárok na OČR? Nezruší sa jej rodičovský príspevok poberaný zo Sociálnej poisťovne, keďže pri čerpaní OČR by mala dve sociálne dávky (aj rodičovský, aj OČR)? Ako jej to má zamestnávateľ prerušiť, resp. nahlásiť do Sociálnej poisťovne alebo si to musí ona sama nahlásiť na úrady (zdravotné a sociálne)?

Dátum publikácie: 4. 10. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa je uznaná za dočasne práceneschopnú. Môže počas dočasnej pracovnej neschopnosti vykonávať nejakú činnosť? Ak áno, na akú dohodu alebo aké podmienky môžu byť splnené, aby mohla pracovať z domu?

Partner