5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si najprv rozoberieme právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli „zamestnať“ svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a bez obavy z porušovania zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Potom si trochu priblížime problematiku rodinného podnikania a rodinných podnikov, kde si povieme niečo o právnej úprave rodinných podnikov na Slovensku, druhoch a štruktúre rodinných podnikov, vzájomných vzťahoch členov rodiny, výhodách a nevýhodách rodinného podnikania a o dôležitosti plánovania v rodinnom podnikaní.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 3. 2021

Či už študent úspešne zloží absolventskú skúšku, alebo k vyhodnoteniu jeho študijného úsilia dôjde na základe spriemerovania známok podľa pravidiel stanovených Ministerstvom školstva SR, daným momentom dochádza k riadnemu ukončeniu štúdia. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy založené medzi zamestnávateľom a zamestnancom so štatútom študenta, si priblížime v tomto článku.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študenti by radi získali vedomosti nad rámec vedomostí, ktoré sú im poskytnuté počas štúdia, a taktiež by radi získali určitý druh zázemia u zamestnávateľa, u ktorého by následne mohli pracovať aj po skončení štúdia. V tomto článku si okrem iného zosumarizujeme, aké výhody a nevýhody zo zamestnávania študentov plynú, a poskytneme odpoveď na to, či je bezplatná stáž študentov platná a zákonná.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Doktorandské štúdium upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon upravuje trojstupňové vysokoškolské štúdium, ktoré pozostáva z bakalárskeho štúdia ako prvého stupňa, magisterského štúdia ako druhého stupňa a doktorandského štúdia ako tretieho stupňa.

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dočasné pridelenie zamestnancov je inštitút pracovného práva, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykryť prechodný nedostatok zamestnancov bez toho, aby bol povinný uzatvárať s novými zamestnancami pracovné zmluvy. V prípade dočasného pridelenia vzniká trojstranný vzťah. Vo väčšine prípadov dochádza k prideleniu zamestnancov práve agentúrou dočasného zamestnávania, no v článku sa zameriame na pridelenie zamestnanca zamestnávateľom.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.