51 výsledkov
Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký doklad musí mať zamestnávateľ, že elektronické výplatné pásky boli odoslané? Je postačujúca tabuľka z programu, na ktorej sú uvedené mená zamestnancov, e-mailové adresy zamestnancov a obdobie, za ktoré je výplatná páska odoslaná? Rovnako sa postupuje aj pri odoslaní napríklad ročného zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 13. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je do 16. 7. 2020 na rodičovskej dovolenke s dieťaťom do 3 rokov. Oznámila, že od 17. 7. 2020 nenastupuje po rodičovskej dovolenke do zamestnania, ale ostáva doma s dieťaťom ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov. Dieťa je zdravé, nemá žiadne problémy. Môže zamestnávateľ akceptovať toto rozhodnutie a má ďalej evidovať zamestnankyňu, akoby bola na rodičovskej dovolenke? 

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť chce so študentom VŠ uzatvoriť dohodu o odbornej praxi študenta v rozsahu 80 hodín bezodplatne. Má nejaké povinnosti voči SP a ZP?

Dátum publikácie: 29. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s upratovačkou? Upratovacie práce by vymedzil úlohami, napríklad umývanie okien, čistenie a údržba sanitárnych priestorov, čistenie čalúnených stoličiek a pod.? Alebo v tomto prípade ide o dohodu o pracovnej činnosti?

Dátum publikácie: 31. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnankyňa má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti s rozsahom pracovného času 10 hodín týždenne a odmenou 300 € mesačne. Zamestnankyňa svojvoľne odpracovala v jednom týždni viac ako 10 hodín. Zamestnávateľ jej tieto odpracované hodiny neuznal a nezaplatil. Postupoval zamestnávateľ správne?

Dátum publikácie: 6. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnávateľ zúčtoval preddavky na daň dohodárovi – poberateľovi starobného dôchodku na základe jeho žiadosti. Išlo o príjem do 1 915,01 €, iný príjem nemal, takže mu zamestnávateľ vrátil všetky zaplatené preddavky na daň. Mohol zamestnávateľ takéto zúčtovanie dane vykonať, keďže ide o dôchodcu – dohodára?

Dátum publikácie: 8. 2. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2019

V ktorom zákone je definované, že zamestnávateľ nemôže zaviazať svojho zamestnanca k mlčanlivosti o výške svojho platu. 

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnanec je zamestnaný na dva kratšie pracovné pomery. Je možné zlúčiť dva pracovné pomery do jedného:

1. pracovný pomer na kratší pracovný čas - pedagóg - učiteľ informatiky, platová trieda 12,

2. pracovný pomer na kratší pracovný čas - nepedagóg - správca informačnej techniky, platová trieda 10?

Čo sa týka odmeňovania, môže zamestnanca zaradiť len do jedného platového stupňa podľa § 5 ods. 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Aký druh dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť, ak prijíma zamestnankyňu na zastupovanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti: upratovačky, pomocnej pracovníčky v kuchyni? Upratovačka pracuje 4 hodiny denne, pomocná zamestnankyňa v kuchyni 8 hodín denne. Dohoda o vykonaní práce musí byť vždy ukončená ku koncu kalendárneho roka alebo môže byť aj napr. od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019?

Dátum publikácie: 30. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnávateľ vyhlásil súťaž pre zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce. Štatút súťaže – trvanie a vyhodnotenie súťaže: súťaž celoročná, t. j. vyhlásená na 12 mesiacov, súťaž sa vyhodnocuje mesačne. Cena do súťaže je kredit na palivovej karte – karty na opakovateľné dobíjanie kreditu 50 eur. Prvý mesiac výherca dostane kartu s kreditom 50 eur a druhý mesiac, ak mu vznikne nárok na ďalších 50 eur, tak sa mu karta dobije znova. Už sa mu neposiela ďalšia karta. Ako sa posudzuje takáto výhra z hľadiska dane z príjmov fyzickej osoby a z pohľadu posúdenia daňovej uznateľnosti nákladov právnickej osoby?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.