26 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zákon č. 66/2020 Z. z. – novela Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov – je účinný od 4. 4. 2020. Snahou bolo v krízovej situácii udržanie existujúcich pracovných miest zo strany štátu a pomoc zamestnávateľom, aby mohli flexibilnejšie reagovať na mimoriadnu situáciu v rámci svojej spoločnosti. Ustanovuje napr. nariadenie čerpania dovolenky, poskytovanie náhrady mzdy vo výške 80 %v prípade uzatvorenia prevádzky, predĺženie obdobia podpory v nezamestnanosti, úpravu povinností v oblasti BOZP a iné. 

Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 20. 3. 2020

Základné pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov, ako práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, karanténa zamestnanca, čerpanie OČR, znížený nárok na mzdu, pokles potreby práce zamestnávateľa. 

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 2. 2020

Je možný a zákonný súbeh výkonu funkcie konateľa s uzavretým pracovným pomerom v tej istej obchodnej spoločnosti? Na aký druh práce môže mať konateľ uzavretú pracovnú zmluvu, na základe akej zmluvy môže konateľ vykonávať svoju funkciu či aké z toho plynú odvody a tiež povinnosti v prípade zodpovednosti za škodu?

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019

Zákon č. 282/2018 Z. z. priniesol od 1. januára 2019 nový spôsob určovania dôchodkového veku, ktorý zvyšuje transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému. Ustanovuje sa v ňom tiež dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovilo opatrením počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na príslušný kalendárny rok a referenčný vek na príslušný kalendárny rok.

 

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019

Na základe ústavného zákona č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, nesmie vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe presiahnuť 64 rokov.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2019

Podľa ústavného zákona má žena nárok na zníženie dôchodkového veku v súvislosti s počtom detí, ktoré vychovala. 

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Sumár veličín, ktoré sú platné od od 1. júla 2019, 1. septembra 2019 a 1. januára 2020.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Sumy minimálneho výživného, pri posúdení nároku na predčasný starobný dôchodok, zárobku uchádzača o zamestnanie, sumy peňažného príspevku na osobnú asistenciu, príspevku na opatrovanie, exekučných zrážok od 1. 7. 2019.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2019

Suma  príspevku na podporu náhradnej starostlivosti, ktorá sa odvíja od životného minima a je platná od 1. septembra2019. 

Partner