9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 5. 2018

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Prinášame i niekoľko príkladov, vzory i praktické rady z danej problematiky.

Dátum publikácie: 20. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Overte si, či ste v danej problematike "doma".

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 4. 2018

Hľadanie odpovede na otázky, či dobrovoľné dôchodkové poistenie má význam, či sa „oplatí“, resp. pre koho má význam. Na príkladoch ľudí s rôznymi príjmami autor rozoberá, aké veličiny sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

Dátum publikácie: 2. 3. 2018
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 3. 2018

Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bol od 1. januára 2018 zmenený zákonom č. 184/2017 Z. z. a zákonom č. 266/2017 Z. z. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v oblasti dôchodkového poistenia účinných od 1. januára 2018.

Dátum publikácie: 2. 3. 2018
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 3. 2018

Zákon č. 266/2017 Z. z. priniesol s účinnosťou od 1. januára 2018 nové ustanovenia o zvyšovaní dôchodkov. Naďalej zostáva zachovaný mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. 

Dátum publikácie: 2. 3. 2018
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 3. 2018

Do zákona o sociálnom poistení bolo od 1. januára 2018 doplnené nové prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 budú dôchodkové dávky (okrem vyrovnávacieho príplatku) zvyšovať o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu.

Dátum publikácie: 2. 3. 2018
Autor: JUDr. Klára Ďurková
Právny stav od: 1. 3. 2018

Od momentu pozvania uchádzača o zamestnanie vznikajú zamestnávateľovi určité povinnosti. Článok bližšie špecifikuje povinnosti v zmysle Zákonníka práce a iných právnych predpisov počas prijímania do zamestnania, počas trvania pracovného pomeru či po jeho skončení.

Dátum publikácie: 5. 9. 2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková
Právny stav od: 1. 8. 2017

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje Zákonník práce, patrí najmä povinnosť zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 8. 2017

Kto a za akých podmienok môže uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov, aké sú výhody oproti ostatným typom dohôd, aké sú daňové a odvodové povinnosti študenta a jeho zamestnávateľa alebo či si študent môže uzavrieť viaceré dohody o brigádnickej práci študenta.

Partner