25 výsledkov
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Vysoká škola má zamestnancov, ktorí pracujú v 24-hodinovej lekárni – nepretržitá prevádzka, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 37,5 h týždenne. V rámci kolektívnej zmluvy platí 35 h týždenne. Zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou.

Príklad:

mesiac máj 2018, kedy je 23 pracovných dní x 7 h denný úväzok = 161 h/mesiac.

Je správne, že si do zúčtovaných hodín zapisujú aj hodiny v dňoch sviatkov, ktoré však ale reálne fyzicky neodpracovali, a tieto hodiny za sviatky si počítajú do mesačnej normy, z ktorej im potom následne vyplývajú aj hodiny nadčasov?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnanec je zamestnaný na dva kratšie pracovné pomery. Je možné zlúčiť dva pracovné pomery do jedného:

1. pracovný pomer na kratší pracovný čas - pedagóg - učiteľ informatiky, platová trieda 12,

2. pracovný pomer na kratší pracovný čas - nepedagóg - správca informačnej techniky, platová trieda 10?

Čo sa týka odmeňovania, môže zamestnanca zaradiť len do jedného platového stupňa podľa § 5 ods. 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Dátum publikácie: 16. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ako postupovať v prípade vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty, ak zamestnanec niekoľkokrát za deň prekročí hranice do Poľska a späť? Slovenská firma sídli v blízkosti poľských hraníc a zamestnanec viackrát za deň zavezie tovar do Poľska a hneď sa vráti späť. Považuje sa každé prekročenie hraníc za samostatnú pracovnú cestu s nárokom na stravné?

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Vstupujú do základu na tvorbu sociálneho fondu aj príplatky za sobotu/nedeľu/noc a odmeny? Zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum publikácie: 2. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Platí Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj od 1. 9. 2018?

Dátum publikácie: 11. 9. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec poberá daňový bonus na 2 deti. V mesiaci december 2017 bol práceneschopný a plat mu vyšiel 207,15 €. Program mu nevypočítal daňový bonus. Môže to byť z toho dôvodu, že nemá polovicu minimálnej mzdy? Má zamestnanec nárok na daňový bonus za december alebo až v ročnom zúčtovaní dane?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec dostal od svojho zamestnávateľa finančný dar vo výške 200 €. Zamestnávateľ na potvrdení uviedol, že tento finančný dar podlieha dani z príjmov v zmysle § 5 zákona. Bude tento finančný dar zahrnutý medzi ostatné príjmy, ale bude oslobodený od dane, keďže jeho hodnota je nižšia ako 350 €?

Druhý zamestnanec dostal od Orange Slovensko, a. s. voucher k platobnej karte UniCredit v hodnote 429,50 €. Príjem z tejto výhry nad 350 € sa zahŕňa do ostatných príjmov podľa § 8?

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnancom chce spoločnosť poskytovať stravu bezodplatne. Spoločnosť má priestory, kde si varí. Spoločnosť je mäsiarska firma, platiteľ DPH. Suroviny má k dispozícii a niečo si aj dokúpi. Môže jedlo poskytnúť zamestnancom zdarma alebo zamestnanci si musia zaplatiť aspoň časť? Ako je to s DPH? Ako postupovať pri účtovaní? 

Dátum publikácie: 11. 6. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Týkajú sa zmeny Zákonníka práce od 1. 5. 2018 v oblasti príplatkov za prácu v noci, za prácu vo sviatok a cez víkend aj zamestnancov príspevkovej organizácie mesta – verejnej správy? Ak áno, týka sa to iba zamestnancov v pracovnom pomere alebo aj dohodárov?

Partner