1010 výsledkov
...
Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2020

Zamestnankyňa nastúpila po rodičovskej dovolenke do práce dňa 28. 4. 2020. Z roku 2016 má zostatok dovolenky v počte 7 dní, má nad 33 rokov a má nárok na dodatkovú dovolenku – pracuje v zariadení sociálnych služieb, ošetruje duševne chorých, mentálne postihnutých. V rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa má nárok ešte na 5 dní, čiže spolu 35 dní. Zamestnankyňa bola od 31. 8. 2016 do 7. 3. 2017 práceneschopná, od 8. 3. 2017 do 31. 10. 2017 bola na materskej dovolenke, od 1. 11. 2017 do 27. 4. 2020 na rodičovskej dovolenke. Aký nárok na dovolenku jej vznikne?

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako preplatiť, resp. zahrnúť do nákladov výdavok na ubytovanie zamestnanca? Zamestnanec má trvalý pobyt v inom meste a dochádza na týždňovky do miesta výkonu práce. Za ubytovanie v ubytovni priniesol faktúru na jeho meno a bloček za úhradu ubytovania vo výške 20 € (za týždeň ubytovania). Môže mu zamestnávateľ uvedenú sumu 20 € preplatiť cez výplatnú pásku (zložku mzdy nezdaniteľný príjem bez odvodov) a do nákladov firmy účtovať interným dokladom ako náklady na zamestnancov?

Dátum publikácie: 26. 6. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Má zamestnanec nárok na náhradu mzdy, keď bol predvolaný na okresný súd ako svedok?

Dátum publikácie: 18. 6. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Stravovacie poukážky boli zrazené zamestnancovi v decembrovej mzde 2019. Keďže nebolo dostatok stravovacích poukážok, tak sa museli doobjednať, ale faktúra prišla až v januári 2020. Ako zaúčtovať vyúčtovanie stravovacích poukážok v roku 2019, keď prišli až v roku 2020?

Dátum publikácie: 17. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Aký je ročný maximálny počet hodín nadčasov, ktoré môže zamestnankyňa na polovičnom úväzku odpracovať?

Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže byť volebné obdobie doplneného člena zamestnaneckej rady kratšie ako štvorročné?

Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa má nárok na 25 dní dovolenky. Od 1. 1. 2019 do 8. 9. 2019 čerpala rodičovskú dovolenku, od 9. 9. 2019 pracuje. Od 13. 12. 2019 do 22. 12. 2019 bola na OČR. Aký je nárok na dovolenku zamestnankyne?

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018

Je možné zamestnancom pracujúcim z domu zabezpečovať stravovanie formou donášky jedla do sídla zamestnávateľa, odkiaľ by si stravu následne prevzali?

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má poberateľ výsluhového dôchodku (pracoval ako policajt) nárok na odchodné pri ukončení pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 3. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec doručil lekársku správu, podľa ktorej nemôže vykonávať prácu, na ktorú bol prijatý. Podľa akého paragrafu mu môže dať zamestnávateľ výpoveď a na aké odstupné má právo? Zamestnanec u zamestnávateľa pracuje u viac ako 5 rokov. Alebo si zamestnanec dáva sám výpoveď?

...

Partner