Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Zamestnávanie cudzincov
79 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ako vyplatiť príjem po skončení pracovného pomeru z hľadiska odvodov na ZP, SP a dane? Ide o vyplatenie ročnej odmeny za rok 2019 zamestnancovi, ktorý vykonával činnosť konateľa spoločnosti. Ide o nemeckého štátneho príslušníka, ktorý skončil pracovný pomer v spoločnosti v júni 2019. Od toho času žije a pracuje v Nemecku, povolenie na pobyt na Slovensku mu skončilo. V obchodnom registri je stále vedený ako konateľ, bez nároku na odmenu.

Dátum publikácie: 18. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Konateľ slovenskej s. r. o. bude v rámci projektu cestovať do Rakúska cca 3 dni v týždni, zbytok času bude robiť home-office v mieste sídla spoločnosti. Je pravda, že ak bude pracovať cca 3 dni v týždni vo Viedni, musí vyplniť registračný formulár A1 a zaregistrovať sa na lokálnom pracovnom úrade? V SR je prihlásený v Sociálnej poisťovni na výkon funkcie konateľa. Pri práci viac ako 180 dní vo Viedni by sa mal stať daňovým rezidentom a platiť rakúske dane a odvody zo svojich celoročných príjmov vrátane SR?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2017

Cudzí štátny príslušník z tretích krajín má predĺžené povolenie na pobyt, ktoré je na dlhšiu dobu ako dva roky od vzniku pracovného pomeru na dobu určitú, to znamená, že by mal byť pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú? Avšak povolenie na pobyt nemá na neurčito. Je možné v tomto prípade predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú do skončenia povolenia na pobyt, aj keď ide o dobu trvania viac ako dva roky, alebo už musí byť na dobu neurčitú?

Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Je potrebné oznámiť úradu práce voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku s označením, že zamestnávateľ má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ak ide o uchádzača, ktorý má povolenie na pobyt na účel zamestnania do marca 2020, ak by si to potom chcel aj predĺžiť?

Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2010

V slovenskej s. r. o. je konateľom fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ (Taliansko) a nemá ani trvalý, ani prechodný pobyt na Slovensku. Trvalý pobyt má v Taliansku a je tam aj poistená.

Na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa bude mať pravidelný mesačný príjem. Akým spôsobom je možné ju prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ak nemá pridelené rodné číslo? Čo všetko z tejto odmeny je povinná odvádzať slovenská s. r. o. Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu?

Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec s trvalým pobytom v Poľsku pracuje na Slovensku celý rok a má zo zdrojov na území SR výlučne príjmy zo závislej činnosti. Okrem toho má príjmy z úrokov v poľskej banke zdanené v Poľsku 19 % daňou. Ako sa majú daňovo vyrovnať úroky z Poľska?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec pochádzajúci z Ukrajiny má pracovnú zmluvu a je poberateľom starobného dôchodku z Ukrajiny. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Dátum publikácie: 6. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Občan SR, fyzická osoba, pracoval do konca júla 2019 ako zamestnanec v Anglicku. Od 1. 8. 2019 bol evidovaný na úrade práce v SR a od 22. 10. 2019 sa zamestnal v SR, kde si uplatnil za mesiace 11/2019 a 12/2019 daňový bonus. Jeho manželka poberala materské v Anglicku a od mája poberala rodičovský príspevok v SR. Prídavky v SR im boli vyplácané od mesiaca august 2019. Jedno dieťa je narodené v septembri 2018. V Anglicku zamestnanec zarobil cca 30 000 € a v SR cca 1 993 €. Môže si daňovník uplatniť v daňovom priznaní za rok 2019 daňový bonus za celých 12 mesiacov?

Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Slovenský zamestnávateľ chce zamestnať cudzinca z Ukrajiny, ktorý má pracovné povolenie udelené v Čechách. Môže byť zamestnaný na Slovensku?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu a je poberateľom starobného dôchodku z Ukrajiny. Neplatí sa v tomto prípade poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.