108 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako postupovať v prípade, ak zamestnávateľovi bola doručená žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy na základe § 551 Občianskeho zákonníka? Dohoda o zrážkach je zvlášť na papieri, ale vo vyhlásení dlžníka je okienko, že s dohodou „súhlasí“ a „neodmieta“ je zaškrtnuté automaticky strojom, čiže pri podpisovaní dlžník nemal na výber. Zamestnanec nedovolí, aby mu zamestnávateľ zrážku zrážal zo mzdy, pretože v zákone sa uvádza, že takéto dohody majú byť neakceptované.

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnancovi končí dňa 30. 4. 2020 pracovný pomer u zamestnávateľa dohodou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca s odkazom na § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnanec má nárok na odstupné v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Na základe exekučného príkazu zrážkami zo mzdy vykonáva zamestnávateľ zrážky zo mzdy zamestnanca. Vzťahuje sa povinnosť vykonať exekučnú zrážku aj na odstupné zamestnanca?

Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Ako postupovať v prípade dvoch doručených neprednostných pohľadávok? Prvá exekúcia: príkaz od exekútora na začatie zrážok zo mzdy bol doručený 4. 3. 2020. Druhá exekúcia: už „exekučný príkaz“ bol doručený 27. 3. 2020, tiež neprednostná exekúcia. Ako zamestnancovi vykonávať zrážky zo mzdy v takomto prípade? Brať do popredia exekučný príkaz 27. 3. 2020 alebo prv splatiť tú, na ktorú prišiel príkaz na začatie exekúcie 4. 3. 2020?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi na podklade príkazu na začatie exekúcie zrážky zo mzdy a finančné prostriedky má uložené na osobitnom účte, z ktorého budú vyplatené exekútorovi po doručení exekučného príkazu. Zamestnanec však podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Je zamestnávateľ povinný naďalej vykonávať zrážky zo mzdy a ukladať ich na osobitný účet alebo vyhlásením konkurzu na zamestnanca mu táto povinnosť zaniká?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Zamestnanec doručil svojmu zamestnávateľovi právoplatné uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu na majetok tohto zamestnanca. Zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy zamestnanca na základe exekučného príkazu. Môže zamestnávateľ na základe uvedeného rozhodnutia súdu zastaviť vykonávanie exekučných zrážok?

Dátum publikácie: 26. 3. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2006

Kto sa považuje za vyživovanú osobu na uplatnenie nepostihnuteľných súm pri výpočte zrážok zo mzdy? Môže byť za vyživovanú osobu považované dieťa, ktoré má 22 rokov, neštuduje, ale je evidované na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie?

Dátum publikácie: 3. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade starej exekúcie, t. j. tej, ktorá začala pred 1. 4. 2017 a spĺňa podmienky stanovené v novom zákone platnom od 1. 1. 2020 (začala v roku 2015, doteraz nebolo zaplatené žiadne plnenie)? Zastavuje sa táto exekúcia automaticky alebo je potrebné počkať na jej zastavenie exekútorom v listinnej forme? Je zákonom stanovená nejaká lehota na zaslanie tohto zastavenia?

Dátum publikácie: 3. 2. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 9. 2005

Zamestnávateľ uskutočňuje zrážky zo mzdy zamestnanca na neprednostnú pohľadávku od apríla 2019. V decembri 2019 bolo doručené zamestnávateľovi oznámenie o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy na uspokojenie pohľadávky na výživnom, z toho bežné výživné mesačne vo výške 33,19 € od 1. 12. 2019 € a zmeškané výživné vo výške 706 €. Je zamestnávateľ povinný na základe doručeného oznámenia vykonať zrážku zo mzdy zamestnanca za mesiac november 2019, ak výplatný termín u zamestnávateľa je určený v posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca? V akej výške bude zamestnávateľ uskutočňovať zrážky zo mzdy zamestnanca, ak zamestnancova čistá mzda činí 518 €?

Dátum publikácie: 12. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnanec pracuje na polovičný úväzok s hrubou mzdou 312 €, čistá mzda je 270,20 €. Zamestnanec má jednu vyživovanú osobu – manželku. Dňa 26. 8. 2019 bol doručený exekučný príkaz na neprednostnú zrážku zo mzdy od exekútora. Dňa 4. 9. 2019 bol doručený ďalší exekučný príkaz na neprednostnú pohľadávku. Ako sa majú zrážky zrážať pre prvého exekútora? Druhému je potrebné iba oznámiť, že povinný má už jednu zrážku a druhému exekútorovi sa nezasiela žiadna suma?

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať pri výpočte exekučnej zrážky zamestnanca, ktorý je starobným dôchodcom, s jedným vyživovaným dieťaťom a zamestnancovi je uplatňovaná aj zrážka na exekúciu z dôchodku? Sociálna poisťovňa uplatnila aj nepostihnuteľné sumy. Čistá mzda zamestnanca je 700 € a ide o neprednostnú pohľadávku.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.