100 výsledkov
Dátum publikácie: 12. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnanec pracuje na polovičný úväzok s hrubou mzdou 312 €, čistá mzda je 270,20 €. Zamestnanec má jednu vyživovanú osobu – manželku. Dňa 26. 8. 2019 bol doručený exekučný príkaz na neprednostnú zrážku zo mzdy od exekútora. Dňa 4. 9. 2019 bol doručený ďalší exekučný príkaz na neprednostnú pohľadávku. Ako sa majú zrážky zrážať pre prvého exekútora? Druhému je potrebné iba oznámiť, že povinný má už jednu zrážku a druhému exekútorovi sa nezasiela žiadna suma?

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať pri výpočte exekučnej zrážky zamestnanca, ktorý je starobným dôchodcom, s jedným vyživovaným dieťaťom a zamestnancovi je uplatňovaná aj zrážka na exekúciu z dôchodku? Sociálna poisťovňa uplatnila aj nepostihnuteľné sumy. Čistá mzda zamestnanca je 700 € a ide o neprednostnú pohľadávku.

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnanec mal za júl čistú mzdu 225,27 €, je rozvedený a má tri deti. Zamestnávateľovi boli doručené tri exekučné príkazy (neprednostné pohľadávky), ktoré ale nie je možné zrážať vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. V mesiaci august bol doručený exekučný príkaz na dlžné a bežné výživné na jedno z detí. Ako postupovať v takom prípade a ako vypočítať zrážku výživného?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnancovi bolo do mzdového programu zadané trvanie práceneschopnosti od 23. 1. do 31. 1. 2018, ktorá v skutočnosti trvala od 1. 1. do 31. 1. 2018. Zamestnancovi bol do fondu pracovného času dopočítaný tarifný plat. Výkazy v zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni boli akceptované. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na opravu mesačného výkazu, pretože boli z príjmu zamestnanca vykázané všetky odvody, a pritom PN trvala celý mesiac. Ako vyriešiť uvedenú situáciu a správne opraviť mzdu a výkazy?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Ako možno vymáhať škodu spôsobenú na motorovom vozidle (sanitke) od vodiča, ktorý je zamestnaný na dohodu o vykonaní práce? Ak spôsobí škodu zamestnanec na trvalý pracovný pomer, môže si zamestnávateľ nárokovať úhradu škody do výšky 4-násobku mzdy. Dohodári zodpovedajú do 1/3 svojej odmeny. Ako sa konkrétna odmena, z ktorej sa určí 1/3, vypočíta, keďže majú dohodnutú hodinovú odmenu?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na vykonávanie prednostnej zrážky stačí zamestnávateľovi od zamestnanca predložené rozhodnutie súdu pri rozvodovom konaní, že dieťa je zverené do výchovy matky a otec je povinný prispievať na výživu maloletého dieťaťa napr. 100 € mesačne? Alebo aký doklad má doručiť zamestnávateľovi, aby bol príspevok na výživu považovaný ako prednostná exekúcia?

Dátum publikácie: 9. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnávateľ prijal zamestnanca, ktorý má v zápočtovom liste uvedené, že má exekúcie. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s exekučným zákonom?

Dátum publikácie: 9. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má čistú mzdu za 3/2019 vo výške 436,48 €. Zamestnávateľovi bol doručený exekučný príkaz na sumu 390,89 €. Do akej výšky môže zamestnávateľ vykonať zrážku?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnávateľ má aktuálne nastavené nasledovné: zamestnanec si môže objednať benefit MultiSport s tým, že sa spolupodieľa na základnej karte sumou napr. 10 €. S V súvislosti s tým dostane dohodu o zrážkach zo mzdy za "program MultiSport", napr. od 1. 3. V ponuke benefitov má aj tzv. sprievodnú kartu MultiSport za príspevok napr. 25 €. Keď sa zamestnanec rozhodne pre tento benefit napr. od 1. 5., vystaví mu ďalšiu dohodu o zrážke zo mzdy. Avšak tu volí taký postup, že mu vystaví dohodu o zrážke zo mzdy za "program MultiSport" od 1. 5. vo výške 35 € (a teda 10 € pôvodných a 25 € nových), pričom starú dohodu na 10 € nijako explicitne neruší. Je tento postup správny? 

Dátum publikácie: 29. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak účtovná firma spracováva podvojné a jednoduché účtovníctvo pre klientov - s. r. o., SZČO a občianske združenia, ale nie mzdovú agendu, tu dostáva podklady len pre zaúčtovanie od inej účtovnej firmy, kde nie sú uvedené osobné údaje zamestnancov. Musí mať vypracovanú GDPR?

Partner