22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec na základe dohody o zmene pracovných podmienok sa so zamestnávateľom dohodol na zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas, pričom si dohodol polovičný pracovný úväzok. Ako správne určiť rozsah dovolenky pri prechode z ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas? Zamestnanec dosiaľ vykonával prácu 8 hodín denne počas 5 dní v týždni. Po novom bude pracovať 2 dni v týždni po 8 hodín a 1 deň v týždni bude pracovať 4 hodiny. Zároveň k 30. 6. končí jeho pracovný pomer.

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 9. 1994

Ako navýšiť sociálny fond v komanditnej spoločnosti? Zisk bol okamžite rozdelený medzi komplementárov a komanditistov. Je možné doplniť sociálny fond peňažným darom z firmy?

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má 10 zamestnancov. K 31. 12. 2020 má každý zamestnanec 3 dni nevyčerpanej dovolenky z roku 2020, čiže spolu je to 30 dní. Účtovná závierka k 31. 12. 2020 sa zostavuje dňa 2. 3. 2021, pričom do tohto dátumu sa vyčerpalo 12 dní dovolenky (1-2/2021). Je správne, ak sa vytvorí rezerva už len na ten rozdiel, čo zostáva vyčerpať v čase zostavenia účtovnej závierky, t. j. rezerva sa vytvorí na 18 dní a nie na 30 dní?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018

Ako určiť výšku mzdy zamestnanca za prácu nadčas? Je vhodné na účely výpočtu použiť priemerný fond pracovných hodín alebo je potrebné vychádzať z reálneho fondu pracovného času v príslušnom mesiaci?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi, ak má podpísanú dohodu o zrážkach, zraziť časť sumy za poskytnuté pracovné oblečenie?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa ukončila 20. 2. 2018 rodičovskú dovolenku a ihneď nastúpila na druhú materskú dovolenku. Po jej ukončení nastúpila na rodičovskú dovolenku. Vznikol jej nárok na riadnu dovolenku?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2010

Po prihlásení zamestnankyne do zdravotnej poisťovne bolo následne zistené, že je poistená v Španielsku, pretože tam vykonáva zárobkovú činnosť. Môže zamestnávateľ spracovať mzdu za apríl bez odvodov do zdravotnej poisťovne a akú legislatívu má uplatniť pri odvodoch do Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na zamestnanca bol doručený exekučný príkaz dňa 11. 2. 2021 na neprednostnú zrážku zo mzdy vo výške 1 904,02 € a dňa 24. 2. 2021 na prednostnú zrážku zo mzdy vo výške 667,03 €. Čistá mzda menovaného je 639,28 €, vyživované osoby nenahlásil a je slobodný. Neprednostná pohľadávka sa uspokojí z prvej tretiny a prednostná z druhej. Ku ktorej tretine (ku ktorej pohľadávke) sa má pripočítať suma nad 150 % životného minima vo výške 102,21 €?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Spoločnosť tvorí 1,5 % z hrubých miezd sociálny fond. Zarátava sa do hrubých miezd aj náhrada za dovolenku či odmena konateľa?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má záujem o poskytnutie služby pre zamestnancov. Sú to 4 psychologické online semináre – osvetová prednáška ohľadom zvládania súčasnej situácie, rôzne rady a pod. Celková cena bude cca 800 €. Spoločnosť to chce hradiť zo sociálneho fondu. Vzhľadom na to, že to bude anonymné, nie je možné tieto semináre zamestnancom zdaniť. Ako má spoločnosť v tomto prípade postupovať? Anonymné je to z dôvodu, aby sa zachovalo súkromie zamestnancov, ktorí sa prihlásia.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.