Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > za 365 dní > Pracovný čas, prekážky v práci
44 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Určite sa zhodneme na konštatovaní, že inštitút dovolenky patrí k najobľúbenejším v rámci celého pracovného práva. Zamestnanci sa na dovolenku tešia celý pracovný rok, plánujú si kedy, kde, ako a s kým ju strávia. No tieto plány občas môžu naraziť na iné predstavy zamestnávateľa. Aké pravidlá platia pri celozávodnej dovolenke? Ktorí zamestnávatelia a za akých podmienok môžu nariadiť hromadné čerpanie dovolenky pre všetkých zamestnancov, resp. pre konkrétnu skupinu pracovníkov? Aj na tieto otázky sa pokúsime zodpovedať v predmetnom článku analýzou relevantných ustanovení Zákonníka práce a tiež priblížením konkrétnej judikatúry.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Podľa Zákonníka práce sa môže pružný pracovný čas zaviesť pri rovnomernom alebo nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, avšak len prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ musí viesť evidenciu pracovného času zamestnanca bez ohľadu na to,či ide o zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas. Aké sú možnosti, formy evidencie, ako sa vyrovnať s ochranou osobných údajov, aký je rozdiel medzi evidenciou pracovného času a evidenciou dochádzky, špecifiká z pohľadu zamestnancov v školstve a kontrola inšpektorátom práce. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V ustanovení Zákonníka práce sa na účely jednoznačnosti vyjadrenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s vytvorením podmienok na jeho kontrolu osobitne ustanovuje aj povinnosť viesť evidenciu všetkých skutočností súvisiacich s rozvrhovaním pracovného času.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Keďže Zákonník práce explicitne neuvádza formu evidencie pracovného času, zamestnávateľ môže využiť dve formy vedenia evidencie pracovného času – písomnú (vedenú v príslušnej knihe – napr. knihe príchodov a odchodov na pracovisko) alebo elektronickú, v rámci ktorej je možnosť využiť informačný systém organizácie.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Objektívne a hodnoverné určenie počtu odpracovaných hodín za deň a za týždeň je nevyhnutné na to, aby bolo možné na jednej strane zistiť, či bol v referenčnom období dodržaný maximálny týždenný pracovný čas vrátane nadčasov a na druhej strane, či bolo dodržané právo na minimálnu dobu odpočinku.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spracúvanie biometrických údajov zamestnanca s cieľom evidencie pracovného času nemusí byť za každých okolností považo­vané za nevyhnutné na dosiahnutie jasne a jednoznačne vymedzeného účelu, keďže spracovanie dochádzky je možné viesť aj inými formami. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávatelia, na ktorých sa vzťa­huje zákon č. 552/2003 Z. z., sú podľa § 12 tohto zákona povinní vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V dochádzke je uvedený čas zamestnanca prítomného na pracovisku bez ohľadu na to, či vykonáva alebo nevykonáva prácu. Pracovný čas môže byť len evidovaná doba výkonu práce. 

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Určenie začiatku a konca pracovného času je v kompetencii zamestnávateľa.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.