Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > za 365 dní > Pracovný čas, prekážky v práci
48 výsledkov
Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa pracuje na 5 hodín denne. Zamestnávateľ má vlastné stravovacie zariadenie, kde jedlo nekonzumuje priamo v jedálni, ale si jedlo berie pred skončením pracovnej doby do obedára. Musí mať uvedená zamestnankyňa prestávku v práci?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec na základe dohody o zmene pracovných podmienok sa so zamestnávateľom dohodol na zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas, pričom si dohodol polovičný pracovný úväzok. Ako správne určiť rozsah dovolenky pri prechode z ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas? Zamestnanec dosiaľ vykonával prácu 8 hodín denne počas 5 dní v týždni. Po novom bude pracovať 2 dni v týždni po 8 hodín a 1 deň v týždni bude pracovať 4 hodiny. Zároveň k 30. 6. končí jeho pracovný pomer.

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018

Ako určiť výšku mzdy zamestnanca za prácu nadčas? Je vhodné na účely výpočtu použiť priemerný fond pracovných hodín alebo je potrebné vychádzať z reálneho fondu pracovného času v príslušnom mesiaci?

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 11. 2007

Zamestnávateľ v doprave plánuje so zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer na výkon práce vodič – zásobovač. Zamestnávateľ mu plánuje prideľovať prácu prvých 15 dní v mesiaci po 11 hodín a zvyšok mesiaca by zamestnanec nemal určené žiadne pracovné zmeny. Je takéto rozvrhovanie práce správne? Ako má zamestnávateľ určiť počet dní dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci budú vyslaní na pracovnú cestu v sobotu v SR. Na čo všetko majú zamestnanci v takomto prípade nárok? Zamestnávateľ im pripraví cestovný príkaz? Majú nárok na nadčasový príplatok aj príplatok za prácu v sobotu? Na pracovnú cestu pôjdu cca o 02:00 v noci. Budú mať nárok ešte aj na príplatok v noci?

Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má dlhodobú PN. Od 16. 10. 2020 do 30. 11. 2020 má prerušené poistenie z dôvodu uplynutia 52 týždňov. V 11. mesiaci mal vyplatené prémie 40 €. V mesiaci december nastúpil do práce. Má za ten 11. mesiac zamestnávateľ a zamestnanec zaplatiť odvody do SP?

Dátum publikácie: 18. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ poskytuje expertné, poradenské a vzdelávacie služby v oblasti medzinárodnej bezpečnosti. V tejto oblasti realizuje rôzne projekty, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ. Tieto činnosti zabezpečuje pomocou expertov v danej oblasti, týchto expertov zamestnáva hlavne formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Akým spôsobom môže zamestnávateľ riešiť pracovné úväzky, keď expert odpracuje v jednom mesiaci napr. dva pracovné dni a v ďalšom mesiaci odpracuje napr. 10 a viac dní...?

Dátum publikácie: 18. 5. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má zamestnanec povinnosť zastupovať iného kolegu alebo svojho vedúceho zamestnanca počas jeho neprítomnosti v práci?

Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 30. 7. 2020

Spoločnosť A zamestnáva zamestnanca v oblasti personalistiky a miezd na ½ úväzok. Tento istý zamestnanec pracuje na ½ úväzok u iného zamestnávateľa B. U tohto druhého zamestnávateľa mu po uplynutí dvojmesačnej výpovednej doby, a to dňa 30. novembra 2020, skončil pracovný pomer. Týmto dňom bol zamestnanec uznaný za práceneschopného u tohto zamestnávateľa. Zamestnanec informoval zamestnávateľa A o svojej dočasnej práceneschopnosti mailom v daný deň vo večerných hodinách (21.30 h). Na základe vzniku dočasnej práceneschopnosti a informovania až vo večerných hodinách prišlo u zamestnávateľa A k nepredvídanej situácii, pri ktorej bolo ohrozené spracovanie miezd 45 zamestnancov za mesiac november 2020. Zamestnanec neuviedol žiadne informácie o ďalšom postupe. Zamestnávateľ A to považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Je možné zamestnancovi doručiť písomné napomenutie za porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 4. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa má dvoch zamestnávateľov a u obidvoch je na rodičovskej dovolenke. Mohla by sa vrátiť naspäť do práce, ale len u jedného zamestnávateľa a u druhého byť stále evidovaná na rodičovskej dovolenke?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.