5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 23CoPr/1/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2020

I. Zo záveru lekárskeho posudku musí jasne vyplývať, že zamestnanec vzhľadom na svoj konkrétny zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu...

Spisová značka: 2 Cdo 103/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 8. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 12. 2019

Vo vzťahu k určeniu, či pracovný pomer okamžitým zrušením skončil neplatne, nemá úkon zamestnanca v zmysle ust. § 79 ods. 1 Zákonníka práce „oznámenie zamestnávateľovi, že trvá...

Spisová značka: 3 Cdo 233/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2019

Porušenie služobnej disciplíny najvyššej intenzity (závažné porušenie) je dôvodom pre okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 51 zákona č. 400/2009 Z. z....

Spisová značka: 8Sžo/3/2011
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2011
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2019

Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie služobného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť porušenie týchto povinností zo strany...

Spisová značka: 1Sžo 300/2009
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2010
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2019

Základnou podmienkou použiteľnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním podľa § 40 ods. 2 písm. a/ zákona o štátnej službe, spočívajúceho na viacerých...

Partner