7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 7CoPr/3/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Samotný fakt, že nedošlo k uzatvoreniu písomnej zmluvy neznamená, že by nedošlo ku vzniku pracovného pomeru. Ústavný súd SR v Náleze vydanom vo veci IV. ÚS 460/2012 uviedol, že...

Spisová značka: 5CoPr/3/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 3. 2020

V prípade „preklasifikovania“ právneho úkonu skončenia pracovného pomeru daného zamestnávateľom (žalobcom) zamestnancovi (žalovanému) na okamžité skončenie pracovného pomeru...

Spisová značka: 2 Cdo 103/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 8. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 12. 2019

Vo vzťahu k určeniu, či pracovný pomer okamžitým zrušením skončil neplatne, nemá úkon zamestnanca v zmysle ust. § 79 ods. 1 Zákonníka práce „oznámenie zamestnávateľovi, že trvá...

Spisová značka: 3Co/681/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 3. 2020

Hlavným účelom právnej úpravy bezdôvodného obohatenia je zabrániť jeho vzniku na úkor iného, a ak už takéto obohatenie vznikne, z príslušného ustanovenia vyplýva povinnosť pre...

Spisová značka: 24CoPr/2/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2019

Zákonník práce premlčanie a pojem preklúzia neupravuje. Pre pracovnoprávne vzťahy treba použiť v súvislosti s vymedzením týchto pojmov Občiansky zákonník. Lehota začína plynúť...

Spisová značka: 8Sžo/3/2011
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 11. 2011
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2019

Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie služobného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí byť porušenie týchto povinností zo strany...

Spisová značka: I. ÚS 381/08
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2008
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 11. 2019

Nemožno považovať za nátlak konanie žalovaného, ktorým žalobcu oboznámil, že v prípade, že nebude pracovný pomer skončený dohodou, pristúpi k okamžitému skončeniu pracovného...

Partner