11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 3CoPr/2/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 3. 2021

Podľa názoru odvolacieho súdu skutkové zistenia, ku ktorým dospel súd prvej inštancie, predstavujú vo svojom súhrne taký skutok, ktorý by mohol predstavovať menej závažné...

Spisová značka: 23CoPr/1/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 10. 2020

Pri posudzovaní žiadosti zamestnávateľa o nepriznanie alebo krátenie náhrady mzdy súd zisťuje, či a v akom rozsahu by priznanie náhrady mzdy nad 12 mesiacov bolo v rozpore s...

Spisová značka: 5 Cdo 126/2017
R číslo: 33/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020

V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého...

Spisová značka: 1CoPr/1/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 8. 2020

I. Žalovaný preukázal len to, že žalobca mal vybavené oprávnenie na danú podnikateľskú činnosť živnostenského charakteru a bol v živnostenskom registri aj zapísaný, avšak...

Spisová značka: 10CoPr/7/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 7. 2020

Súd nemôže zamestnávateľovi neodkladným opatrením uložiť, aby nepredkladal zástupcom zamestnancov podľa § 74 ZP vopred na prerokovanie výpoveď alebo okamžité skončenie...

Spisová značka: 8Co/203/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 7. 2020

Písomná forma oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe bola zachovaná hoci k vlastnoručnému podpisu konajúcej osoby nebolo uvedené meno a priezvisko osoby,...

Spisová značka: 24Co/168/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2020

Petit návrhu na neodkladné opatrenie nie je dostatočne zrozumiteľný, určitý a vykonateľný, keď z neho nevyplýva konkretizácia právneho úkonu, ktorého sa požiadavka žalobkyne na...

Spisová značka: 9CoPr/3/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 9. 2020

Ustanovenie § 77 Zákonníka práce umožňuje domáhať sa súdnej ochrany pred neoprávneným skončením pracovného pomeru. Pokiaľ chce niektorý z účastníkov pracovného pomeru, či už...

Spisová značka: 14CoPr/4/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 8. 2020

I. Žalovaný priznal, že splnomocnený pracovník spoločnosti prevzal uznesenie, ktorým bol vyzvaný na zaslanie písomného vyjadrenia a že toto obsahovalo poučenie...

Spisová značka: 3Cdo/36/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 7. 2020

I. Táto náhrada nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.