3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 6CoPr 17/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 1. 2019

I. Pojem „závažné porušenie pracovnej disciplíny“ predstavuje z hľadiska aplikácie právnej normy neurčitý právny pojem, a preto bol súd prvej inštancie vo svojom rozhodnutí...

Spisová značka: 2Sa/11/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 6. 2019

I. Žalobca je subjektom verejného práva, ktorý má Ústavou SR a zákonmi SR zverené nezastupiteľné úlohy pri zabezpečovaní starostlivosti o potreby občanov....

Spisová značka: 17CoPr/7/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2019

Opakovaná neospravedlnená neprítomnosť na pracovisku predstavuje závažné porušenie pracovnej disciplíny. V každom jednotlivom prípade je však potrebné zohľadniť individuálne...

Partner