52 výsledkov
Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2005

Ako má zamestnávateľ vypočítať exekučnú zrážku zamestnancovi, ktorý má čistú mzdu 800 €, ak mu prišli v jeden deň dva exekučné príkazy - jeden prednostný vo výšky 890 € a druhý neprednostný v sume 1 100 €?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ udeľovať pokuty zamestnancom napríklad za porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec dňa 2. 12. 2020 podpísal so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru, kde sa dohodli na skončení pracovného pomeru 31. 12. 2020. Zamestnanec dňa 5. 1. 2021 oznámil zamestnávateľovi, že od 30. 12. 2020 je dočasne práceneschopný z dôvodu pozitívneho testovania na COVID-19. Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni v súvislosti so skončením pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2011

U zamestnávateľa pracuje manželský pár. Manželka je na rodičovskej dovolenke, dieťa má 1,5 roka. Manžel chce požiadať o materské, kde bude čerpať rodičovskú dovolenku. Môžu byť obaja súčasne pri tom istom dieťati na rodičovskej dovolenke?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 1. 2021

SZČO prišla výzva na vrátenie celej dotácie Prvá pomoc cca 1 900 €, pretože mala živnosť aj v roku 2017, s odôvodnením, že to nie je jej prvá živnosť. Pre Prvú pomoc plus od 1. 12. 2020 platí, že na odvodové prázdniny majú nárok iba SZČO, ktoré prvýkrát začali podnikať r. 2019-2020. Ako by mala SZČO argumentovať, že v prvej vlne pomoci sa podmienka „prvýkrát“ neuvádzala?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 10. 2020

Môže s. r. o. požiadať o POMOC PLUS, keď na jedno IČO má dve činnosti: gastro+hotel prevádzku aj fotovoltaiku? Na daňovom priznaní je SK NACE fotovoltaiky ako hlavná činnosť.

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2020

Zamestnancovi končila platnosť školenia, oboznámenia na prácu vo výškach dňa 24. 6. 2020. Školenie sa nemohlo uskutočniť z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Zamestnancovi sa stal pracovný úraz. Je nejaké predĺženie platnosti, keďže sa školenie nemohlo vykonať v stanovenom termíne?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec je práceneschopný od 29. 11. 2019, čiže mu končí podporné obdobie. Liečenie má schválené od 29. 1. 2021. Keďže mu bol priznaný plný invalidný dôchodok, tak mu lekárka pravdepodobne ukončí dňom 29. 11. 2020 PN. Môže byť tento zamestnanec na PN, aj keď nebude poberať nemocenské dávky? Ak mu bude ukončená PN a zamestnávateľ ukončí pracovný pomer, musí mu byť vyplatené odstupné a odchodné?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2015

Zamestnankyňa bola práceneschopná od 6. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Dňa 4. 1. 2021 pracovala a od 5. 1. 2021 je na pandemickej OČR, kde je predpoklad, že bude do 15. 1. 2021. Vzhľadom na § 250b a § 64 a § 157 Zákonníka práce keby bude môcť zamestnávateľ s touto zamestnankyňou ukončiť pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť chce zakúpiť vitamínové balíčky pre svojich zamestnancov zo sociálneho fondu. Je tento výdavok daňovo uznaný? Je hodnota tohto balíčka chápaná ako nepeňažný príjem zamestnanca alebo je to oslobodený príjem? Taktiež chce spoločnosť zakúpiť istý počet rýchlotestov na COVID-19 zo sociálneho fondu - je tento náklad daňovo uznaný? Môže spoločnosť testy hradiť zo sociálneho fondu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.