55 výsledkov
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnávateľovi bola zo strany súdneho exekútora doručená žiadosť o súčinnosť spočívajúca v doručení upovedomenia o začatí exekúcie zamestnancovi do vlastných rúk. Je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť?

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ zamestnáva rezidenta Českej republiky s miestom výkonu práce v SR. Vzhľadom na covidové opatrenia zamestnanec momentálne vykonáva prácu z domu (z ČR). Môže tento zamestnanec pracovať pre zamestnávateľa z domu? Aký to má vplyv na daň z príjmu zo závislej činnosti?

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi benefit vo forme akcií spoločnosti, patrí príjem s tým súvisiaci do príjmov zo závislej činnosti s povinnosťou platenia odvodov alebo do príjmov z kapitálového majetku?

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 4. 2020

Zamestnávateľ podal žiadosť o príspevok z projektu Prvá pomoc typ 3B, resp. 3A 20. 5. 2020 a následne výkazy podával skoro každý mesiac až do dnešného dňa. Dňa 20. 9. 2021 došlo k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania, právoplatne rozhodnutie bolo 20. 11. 2021. Má zamestnávateľ nárok od 20. 11. 2020 na príspevok Prvá Pomoc 3A, 3B, resp. čo zamestnávateľovi vyplýva po porušení zákazu nelegálneho zamestnávania?

Dátum publikácie: 10. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na stravovanie v nepeňažnej forme, resp. poskytne peňažný príspevok na stravovanie aj za dni neprítomnosti zamestnanca v práci, je tento príspevok oslobodený od dane, ak bude poskytnutý do zákonom stanovenej výšky? Sú zákonom ustanovené neprítomnosti, ktorých sa to týka? Ako je sankcionovaný zamestnávateľ, ak neposkytne zamestnancovi stravné lístky, resp. finančný príspevok na stravovanie vopred?

Dátum publikácie: 10. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Aké daňové a odvodové povinnosti vyplývajú pre príjem z osobnej asistencie vykonávanej starobným dôchodcom?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie zamestnancom v hodnote maximálne 350 € tým, ktorí pracujú najmenej 24 mesiacov, pričom je to pre zamestnancov príjem oslobodený od dane. Môže zamestnávateľ poskytnúť aj dohodárom ubytovanie s tým, že to bude príjem oslobodený od dane?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 6. 2019

Zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu a dohodne sa s ním na použití osobného motorového vozidla zamestnanca. Ide o vozidlo – hybrid. Ako môže zamestnávateľ kompenzovať zamestnancovi náklady za použitie motorového vozidla?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Má živnosť študenta vplyv na daňový bonus rodiča?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako dlho musí zamestnávateľ uchovávať rodný list dieťaťa, potvrdenia o návšteve školy – pre potreby uplatňovania daňového bonusu, sobášny list za predpokladu, že si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť a za predpokladu, že si zamestnanec neuplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku? Stačí 10 rokov? Mzdový list sa archivuje 50 rokov a tam je tiež uvedená výška daňového bonusu, nie je potrené to teda archivovať až 50 rokov (ako podklad k výpočtu)?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.