17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Novelou zákona o službách zamestnanosti dochádza od 1. 5. 2018 k zjednodušeniu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách. Prinášame prehľad podmienok, za ktorých môžu zamestnávatelia prijať do zamestnania obyvateľov z krajín mimo EÚ.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia, vedeli ste, že pri sezónnych prácach opakujúcich sa každý rok, ak ich trvanie nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, môžete uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú každoročne aj s tým istým zamestnancom? Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvárať s tým istým zamestnancom každoročne aj opakovane, avšak trvanie jednej dohody môže byť najviac na 12 mesiacov.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia, vedeli ste, že pri sezónnych prácach opakujúcich sa každý rok, ak ich trvanie nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, môžete uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú každoročne aj s tým istým zamestnancom? Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvárať s tým istým zamestnancom každoročne aj opakovane, avšak trvanie jednej dohody môže byť najviac na 12 mesiacov.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia, vedeli ste, že pri sezónnych prácach opakujúcich sa každý rok, ak ich trvanie nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, môžete uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú každoročne aj s tým istým zamestnancom? Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvárať s tým istým zamestnancom každoročne aj opakovane, avšak trvanie jednej dohody môže byť najviac na 12 mesiacov.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.

Rozsudok Krajského súdu Prešov.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia majú v zmysle Zákonníka práce povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestávateľovi vyplýva zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci niekoľko povinností, ako napr. oboznamovať zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zásada rovnakého zaobchádzania vychádza zo zákona o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou v niektorých oblastiach – antidiskriminačného zákona. Každý, nielen zamestnávateľ, je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, a to v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytnutia tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia zaraďujú zamestnancov do platových tried svojím vnútorným mzdovým predpisom.

Dátum publikácie: 1. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Zamestnávatelia majú v zmysle Zákonníka práce povinnosť sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Partner