11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa má uzatvorený pracovný pomer na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky inej zamestnankyne. Zastupovaná zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 bude čerpať dovolenku. Môže zamestnávateľ ešte predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú? Zastupovanie počas rodičovskej dovolenky bolo viac ako 2 roky.

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2014

Môže mať zamestnanec, ktorý má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pravidelný príjem, nevykázané hodiny od augusta a nevyplatenú odmenu?

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ prenajíma party stany s príslušenstvom na rôzne akcie. Akcie sa konajú aj vo večerných hodinách, v noci alebo cez víkend, ba aj cez sviatky. Takáto služba vyžaduje výkon práce zamestnancov aj v spomínaných časoch a v priebehu celého roka (nie iba sezónne). Zamestnávateľ zamestnáva pracovníkov na trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú.

Ako charakterizovať a kam zatriediť takýto pracovný čas? Aký bude povinný týždenný pracovný čas?

Dátum publikácie: 7. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnanec (otec dieťaťa do 3 rokov veku) má po dohode so svojou manželkou záujem čerpať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v tej istej spoločnosti uzatvorený iný pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Môže tento zamestnanec (otec dieťaťa) poberať dávku materské zo Sociálnej poisťovne a súčasne mať v tomto období v inej spoločnosti uzatvorený pracovnoprávny vzťah, pracovať a poberať mzdu? V akej výške budú platené odvody zamestnancom a zamestnávateľom z tohto príjmu a ako bude tento príjem zdaňovaný?

Dátum publikácie: 5. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má dohodnutý kratší pracovný čas. Môže s ním byť dohodnutá práca nadčas? Je v tomto prípade nutná aj písomná dohoda o práci nadčas?

Dátum publikácie: 31. 8. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 11. 2007

Vodič autobusu pracuje 2 dni od 5.00 h do 23.00 hodiny, potom má dva dni voľno. Je takýto rozpis v súlade s platnou legislatívou (zákonom o organizácii pracovného času v doprave)?

Dátum publikácie: 28. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku, má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Je v nemocnici. Musí si dať vypísať doklad o práceneschopnosti, aj keď neplatí nemocenské poistenie? Nemá nárok na náhradu príjmu za prvých 10 dní? Mohol mať aj odmenu počas tejto PN?

Dátum publikácie: 16. 8. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ chce prijať do pracovného pomeru zamestnanca zo Srbska. Je zamestnaný v inej firme v SR, ale chce dať výpoveď a nastúpiť u nového zamestnávateľa. Má vydané Povolenie na pobyt RExxxxx, Druh pobytu – prechodný, Poznámky – zamestnanie, platné do 31. 12. 2018. ÚPSVaR nový zamestnávateľ nahlási začiatok pracovného pomeru alebo ako má postupovať?

Dátum publikácie: 16. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Ak poberateľ starobného dôchodku uzatvorí dohodu o pracovnej činnosti po 1. 7. 2018, bude si môcť uplatniť úľavu z platenia dôchodkového poistenia?

Dátum publikácie: 14. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Konateľ používa na služobné cesty v EÚ súkromné vozidlo. Účtuje sa mu základná sadzba a spotreba PHL na základe predložených výkazov jázd a dokladov o nákupe PHL. Konateľ za prvý polrok vyhodil doklady o nákupe PHL, má len cestovné príkazy a doklad o platbe – platí platobnou kartou z firemného účtu, na ktorom je preukázateľné len to, že tankoval na určitom mieste za istú sumu. Je toto možné považovať za preukázateľný doklad? FR SR usmerňuje, že je nutné doložiť doklady o nákupe, ale opätovne je tu otázka, či je doklad o nákupe i výpis z účtu?

Partner