20 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 16. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ako postupovať v prípade vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty, ak zamestnanec niekoľkokrát za deň prekročí hranice do Poľska a späť? Slovenská firma sídli v blízkosti poľských hraníc a zamestnanec viackrát za deň zavezie tovar do Poľska a hneď sa vráti späť. Považuje sa každé prekročenie hraníc za samostatnú pracovnú cestu s nárokom na stravné?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2018

Dohodár – dôchodca, má mesačnú odmenu 291 €. Môže mu zamestnávateľ uplatniť odvodovú úľavu, ktorá je možná od 1. 7. 2018?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Štatutár má 50 % účasť na základnom imaní spoločnosti. Zároveň má v tejto spoločnosti uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Platí sa z odmeny z dohody poistné na garančné poistenie? 

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

So zamestnancom sa uzatvorila dohoda o ukončení pracovného pomeru 2. 7. 2018. Zamestnanec doniesol tlačivo dočasnej pracovnej neschopnosti od 2. 7. 2018. Môže zamestnávateľ odhlásiť zamestnanca z poistení a aj ukončiť pracovný pomer, aj keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného?

Dátum publikácie: 12. 10. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ má zámer dohodnúť v kolektívnej zmluve vyššiu percentuálnu sadzbu náhrady príjmu - v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu. Je táto vyššia suma náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti dohodnutá v kolektívnej zmluve (účtovaná v nákladoch) daňovo uznaným výdavkom?

Dátum publikácie: 10. 10. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Uplatňuje sa od 1. 9. 2018 Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme?

Dátum publikácie: 10. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec má pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017, ktorá mu bola predĺžená dodatkom od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2018. Môže mu zamestnávateľ ešte raz predĺžiť pracovnú zmluvu na dobu určitú?

Dátum publikácie: 10. 10. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec, ktorý nastúpil do pracovného pomeru 3. 4. 2018 a ukončí pracovný pomer k 31. 7. 2018, má nárok na dovolenku za pomernú časť roka iba vo výške 3/12 zo základnej výmery dovolenky. Keďže nastúpil až k 3. 4., nárok na pomernú časť za mesiac apríl nemá?

Dátum publikácie: 8. 10. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnanec pracuje vo firme na základe HPP, pozícia: mzdár a účtovník. Okrem tohto pomeru nemá nikde zmluvu ani nikde inde nepracuje. Spracováva mzdy 20 osobám vo firme. Čiže spracováva osobné údaje kolegov pri výplatách, odvodoch, komunikuje so zdravotnou a Sociálnou poisťovňou, ďalej spracováva aj účtovníctvo – faktúry, evidencie, DPH...

Pri vzniku pracovných vzťahov dáva podpisovať novým zamestnancom oboznámenie so spracovaním osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Stačí, keď bude mať uzatvorenú zmluvu o mlčanlivosti s firmou a bude vypracovaná interná smernica ohľadom GDPR? Alebo sú potrebné aj iné dokumenty ohľadom GDPR zo strany zamestnanca a zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 5. 10. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ nariadil čerpanie dovolenky zamestnancom v čase, keď existuje prekážka v práci na strane zamestnávateľa (má pozastavenú činnosť zo strany dopravného úradu). Zamestnávateľ nemá plán dovoleniek. O akom rozsahu dovolenky môže zamestnávateľ rozhodnúť? V akom časovom predstihu je o tom povinný informovať zamestnancov? Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi vyčerpať celú dovolenku?

Partner