2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnankyňa bola vyslaná na pracovnú cestu, pričom mala povolený presun pešo a prostredníctvom MHD. Je držiteľkou predplatného lístka MHD na 1 mesiac (čipová karta). Ak k vyúčtovaniu nedoloží z uvedeného dôvodu lístky MHD (k vyúčtovaniu prikladá čestné prehlásenie o tom), tak nemá nárok na stravné, hoci sa školenia zúčastnila a potvrdila uvedené aj na prezenčnej listine? Zamestnávateľ tvrdí, že nemá nárok na stravné, lebo nepreukáže, že splnila podmienky stanovené v § 4 zákona o cestovných náhradách. 

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012

1. Zamestnávateľ plánuje zamestnať občana z EÚ (Chorvát). Aké povinnosti vyplývajú zo strany zamestnávateľa, okrem toho, že ho musí zaevidovať na SP, ZP a Inf. kartu na úrade práce? Je nutné ho nahlásiť na cudzineckú políciu, ak bude u zamestnávateľa 1 mesiac? Aké r. č. uviesť na SP a ZP?

2. Ak by ho zamestnávateľ druhý mesiac chcel vyslať do svojej pobočky v Bosne a Hercegovine, kde by robil pre zamestnávateľa, nahlasuje sa, že bude vyslaný inde? Ak áno, komu? V rámci EÚ je to PD A1? Kde sa budú odvádzať odvody?

Partner