23 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ak je konateľ odmeňovaný pravidelne mesačne podľa zmluvy o výkone jeho funkcie, má nárok na odchodné?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ okamžite skončil pracovný pomer so zamestnancom z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny (alkohol). Zostatok dovolenky za rok 2016 mal 1 deň a za rok 2017 mal nárok na 11 dní dovolenky. Mal nárok na preplatenie dovolenky pri okamžitom skončení pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má zamestnávateľ právo monitorovať svojich zamestnancov na ich pracoviskách kamerovým systémom? Ak áno, za akých podmienok?

Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom (pondelok až piatok) od 7:00 hod. do 14:00 hod. je odmeňovaný mesačnou mzdou. Sviatok 1. 1. 2019 pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, kedy nepracuje. Pracoval 1. 1. 2019 (utorok) od 10:00 hod. do 12:00 hod., t. j. 2 hodiny. Sú dve hodiny považované za prácu nadčas? Patrí zamestnancovi okrem príplatku za sviatok aj mzda a príplatok za prácu nadčas?

Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Má zamestnanec nárok na prekážku v práci, ak zdokladoval zamestnávateľovi doklad s pečiatkou Reprofit international s.r.o., Klinika reprodukčnej medicíny Brno?

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ zamestnáva vrátnikov, ich pracovná doba je aj v sobotu, nedeľu. V pracovnej zmluve je dohodnutá nižšia suma mzdového zvýhodnenia za sobotu, nedeľu. Zamestnávateľ nemá kolektívnu zmluvu. Mal 10 zamestnancov a 14 dohodárov. Môže vyplácať nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia?

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na služobnú cestu služobným autom a zamestnanec šoféruje služobné auto na miesto určenia aj z miesta určenia späť k zamestnávateľovi, hodiny strávené šoférovaním sú považované za odpracované? Príklad: pracovnú dobu má zamestnanec určenú od 7.00 do 15.30 hod., od 15.30 do 20.00 hod. šoféruje služobné auto do Bratislavy, na druhý deň má školenie. Má zamestnávateľ preplatiť odpracované hodiny od 7.00 do 20.00 hod.?

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec sa v deň, keď mal naplánovanú 12-hodinovú pracovnú zmenu, zúčastnil pohrebu otca. Zamestnávateľ mu zaplatí prekážku v práci v trvaní 12 hodín alebo v dĺžke 1/5 ustanoveného pracovného času?

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec ide na liečenie počas práceneschopnosti a zároveň s ním ide aj manželka. Chce si za tento pobyt uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu podľa Zákonníka práce, pretože mu vzniknú nejaké náklady s ubytovaním a stravou. Môže mu zamestnávateľ uvedené uznať, aj keď bol v tom čase práceneschopný?

Dátum publikácie: 31. 5. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 18. 6. 2016

V prípade školenia zamestnancov, ktorí idú na školenie administratívnych pozícií do materskej centrály v Nemecku, ide o zahraničnú pracovnú cestu alebo o vyslanie?

Partner